Budú zemetrasenia na jednom mieste za druhým…

haiti

Zemetrasenia sú vonkajšími prejavmi náhleho uvoľnenia nahromadenej mechanickej energie  vo vrchnom plášti Zeme. Vyše 90 % zemetrasení je spôsobených tektonickými pohybmi Zeme, zvyšok pripadá na vulkanizmus, zrútenie veľkých podzemných dutín (napr. stropov jaskýň alebo skalných masívov, ako aj na činnosť človeka, banskú činnosť, explózie, atď. Zemetrasenia sa zaznamenávajú seizmometrami umiestnenými v tzv. seizmologických staniciach. Ročne je takto zaznamenaných na Zemi niekoľko miliónov zemetrasení, no len  nepatrná časť z nich (približne 30 000) má aj účinky, postrehnuteľné zmyslami človeka.

Veľké zemetrasenia (s magnitúdom Mw > 6,5) rozkmitajú teleso Zeme. Tento jav je známy ako EFO (z angl. Earth’s free oscillation) a prvýkrát bol zdokumentovaný pri veľkom čilskom zemetrasení v roku 1960. Zemské teleso kmitá sféroidálne (podobne ako kmitá futbalová lopta po náraze), radiálne (rytmické zväčšovanie a zmenšovanie povrchu Zeme) a toroidálne (dochádza k strižným pohybom paralelným k povrchu Zeme). http://www.iris.edu/seismon/

K sekundárnym prejavom zemetrasení patria cunami a rôzne posuvy a závaly, skalné zrútenia, resp. zrútenia celých skalných a sutinových lavín, bahnotoky, vznik trhlín, vznik, alebo prepadov v pôde, ktoré môžu mať za následok ničivé požiare a záplavy spôsobené poškodením elektrického vedenia, resp. hrádzí, najmä v oblastiach, kde neboli stavby konštrukčne prispôsobené možným následkom zemetrasení.

Predpovedanie zemetrasení v určitom čase na určitom mieste je takpovediac nereálna záležitosť. Aj keď existujú určité náznaky ako zmeny elektromagnetického poľa Zeme, zvýšený únik radónu, zníženie hladiny podzemných vôd, alebo anomálne správanie sa zvierat, tieto javy nie sú pravidelným sprievodcom zemetrasení, preto na nich založené predpovede sú často nepresné (a často hraničia až so šarlatánstvom). Seizmológovia oveľa radšej používajú mapy seizmických rizík s uvedením pravdepodobnosti výskytu zemetrasenia v určitom čase na určitom mieste – to sa však už nejedná o predpoveď.

Napriek tomu, Ježiš vo svojom veľkom proroctve o znamení svojej prítomnosti v kráľovskej moci predpovedal „Budú zemetrasenia na jednom mieste za druhým“..- Marek 13:8  Zemetrasenia počas minulých sto rokov,  niekoľkonásobne predstihli v počte  strat životov počet  zaznamenaných  zemetrasení  počas  2000 rokov.  Ako je možné, že zemetraseniami sa spĺňajú proroctvá, keď sú to  prirodzené, fyzické katastrofy, ktoré sa bežnými ľudskými prostriedkami nedajú predpovedať? Nezabudnime, že Ježiš Kristus bol Boží Syn a v svojej predľudskej existencii sa spolupodieľal spoločne so svojim Otcom na Stvorení Vesmiru vrátane Zeme, hviezd aj našej slnečnej sústavy. A práve tá  v poslednej dobe zaznamenáva pozoruhodné úkazy, ktoré vedci spájajú so vznikom zemetrasení.

Jedná sa napríklad o najbližšie paralelné konjukcie, vyrovnania hviezdného systému Plejád v jeden deň 20. Mája 2012 spoločne so zatmenim Slnka, spôsobeným vyrovnaním drahy Mesiaca so Zemou v ten stý deň. Počas zatmenia Slnka, bude tieň Mesiaca prechádzať priamo cez stred dráhy záhadnej planéty Nibiru, ktorej let  NASA nasimulovala.

{youtube}Da-3K3x9G_8{/youtube}

Podľa Majského kalendára, práve táto záhadná planéta X,  je spojená s proroctvom s názvom „Návrat hada jaguár“, ktoré líči niektoré zlovestné udalosti, ktoré sa možu začať rozvýjať v rovnakom čase. Majská tradícia predpovedá, že po globálnom zemetrasení, sa vrátia „noví muži poznania“ na scénu Zeme v podobe Nového svetového pozadku. Že by New World Order?

Čo všetko v súvislosti s Apokalipsou, sa nakoniec v týždni od 20. do 27. Mája udeje, bude závisieť tiež od nášho postoja, ako príjmeme predpovedané udalosti. Či ako naplnenie proroctiev Ježiša Krista, alebo  Majského kalendára. V žiadnom prípade to nebude návrat Sumérskych bohov, Anunaki, ktorí už raz podvedli Adama a Evu a dodnes podvádzajú miliardy nedokonalých ľudí..

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LgSKr5HVh9A#!

S pozdravom „História sa stále mení, istá je len budúcnosť!“

 

Peter Balog

Diskusia k článku