Maratón pod Vihorlatom – tradícia a domácka atmosféra Zemplína

introklko
Maratón pod Vihorlatom – štart je pred Mestským úradom v Michalovciach, po odbehnutí 2 okruhov na námestí sa beží 1 veľké kolo (4.100 m) po uliciach mesta naspäť na námestie. Odtiaľ maratónci pokračujú po ulici J.Hollého cez 2 kruhové objazdy na štátnu ces tu Michalovce – Sobrance, cez Zalužice, Závadku, Jovsu, Klokočov a Kalužu späť do Michaloviec, cez Ul. Partizánsku a most na námestie do cieľa pred budovou MsÚ. Stredisko Z.Šírava Hôrka (cca 34.km) sa obchádza po 4prúdovej ceste cez kopec Senderov. Dĺžka trateje 42.195 m.
 
Polmaratónci štartujú spolu s maratóncami a po absolvovaní veľkého kola (4.100 m) pokračujú na konci námestia rovno na most cez rieku Laborec smerom na Z.Šíravu do obce Vinné, kde je obrátka a návrat po tej istej trase do cieľa pred MsÚ. Dĺžka trate je 21100 m.
 
Inline štart muži, ženy je pred Mestským úradom  pri fontáne o 13:30 hod., korčuľuje sa 1 veľké kolo (4100 m) po uliciach Hollého, Okružnej, Štefánikovej a späť na štart na námestie. Odtiaľ znova po Ul. J.Hollého, ale na kruhovom objazde rovno na štátnu cestu E50 Michalovce – Sobrance a cez Zalužice, Lúčky, Závadku, Hnojné, Jovsu, Kusín, Klokočov a Kalužu späť do Michaloviec, cez Ul.Partizánsku a most na námestie pred budovu MsÚ. Dĺžka trate je 40,5 km. Povrch trate je asfaltový. Predpokladaný čas: 1:09 – 2:30 hod.
maraton

Diskusia k článku