OBRAZOM: Slávnostné otvorenie najväčšieho kruhového objazdu v Michalovciach

DSC 1767

Slávnostné otvorenie najväčšieho kruhového objazdu v Michalovciach bolo symbolickým prestrihnutím pásky odovzdané 30. októbra 2014.

 {youtube}0NgKhpMclek{/youtube}

Aj keď je kruhová križovatka v Michalovciach v poradí už deviatym kruhovým objazdom, práve v tomto bode dochádza ku križovaniu maximálne vyťažených  ciest prvej triedy z východu na západ a zo severu na juh. Cesty sú hlavnými ťahmi v smere na Ukrajinu a medzi Poľskom a Maďarskom. Na začiatku stavby sa zdal pôvodný termín ako ťažko dosiahnuteľný a to najmä z dôvodu nevyhovujúceho podložia, a následne iných technických problémov, ktoré sa vyskytli pod zemou. Intenzívnym nasadením ľudských zdrojov a potrebnej mechanizácie sa podarilo termín nielenže dodržať, ale i odovzdať kompletné dielo do užívania v predstihu. Už niekoľko prvých dní ukázalo, že vďaka rekonštrukcii sa v tomto uzle výrazne zrýchlila a zjednodušila doprava a nedochádza tak ku kolíznym situáciám, ako tomu bolo doposiaľ. „Boli sme si plne vedomí, že komplikácie sa môžu vyskytnúť kedykoľvek. Akonáhle sa nám podarilo stabilizovať podložie na mieste, posilnili sme technické i ľudské zdroje a aj vďaka tomu sa nám podarilo skrátiť termín ukončenia stavby o takmer dva mesiace,“uviedol vedúci sektora Michalovce,  Ing. Peter Domanič.

 {youtube}j90KFUIKK0Y{/youtube}

DSC 1790

Celý projekt riešil rekonštrukciu pôvodnej svetelne riadenej priesečnej križovatky na okružnú križovatku so špirálovitým usporiadaním jazdných pruhov. V rámci projektu boli zrealizované práce, ktoré zahŕňali odvodnenie vozovky, prechody pre peších a chodníky, verejné osvetlenie, rekonštrukciu a ochranu NN vedení, preložky a ochranu telekomunikačných vedení, preložku STL plynovodu, preložku a ochranu vodovodov a rekonštrukciu Štefánikovej ulice.

DSC 1774

Základné informácie o stavbe

Investor: Slovenská správa ciest, Miletičova 19,Bratislava

Dodávateľ: EUROVIA SK a.s , Osloboditeľov 66, Košice

Doba rekonštrukcie diela: 5.11.2013 – 03.10.2014 (zmluvný termín do 30.11.2014)

Celkové náklady : cena vrátane DPH je 2 270 392,92 EUR

DSC 1752DSC 1768DSC 1782DSC 1783DSC 1786

Diskusia k článku