Michalovce boli centrom Zemplínskej župy

Rok 2019 je pre mesto Michalovce významný z viacerých hľadísk a jedným z nich je aj to historické. V lete 1919 sa Michalovce stali centrom československej Zemplínskej župy. V danom čase tak mestečko v rámci administratívno-správneho členenia krajiny začalo písať svoju zrejme najslávnejšiu históriu, ktorá nakoniec trvala štyri roky. Zemplínska župa patrila k územne najrozsiahlejším. Zaberala z dnešného pohľadu 13 zemplínskych miest aj s okolím. Spravovali ju postupne traja župani, posledný z nich už sídlil v Košiciach.

Pri príležitosti stého výročia Mesto Michalovce v spolupráci so Zemplínskym múzeom, ako odborným garantom, pripravilo viacero podujatí súvisiacich s touto významnou udalosťou. Boli to napríklad Špacirki po varošu na tému Zemplínska župa alebo vydanie publikácie Michalovce ako sídlo Zemplínskej župy. No a ďalším z nich je anketa, súvisiaca s najvýznamnejšími osobnosťami Michaloviec uplynulých sto rokov, pod názvom Michalovčan storočnice (1919 – 2019), ktorú práve dnes spúšťame. O čo vlastne ide?

Chceme zistiť, koho si Michalovčania zvolia za naj osobnosť spojenú s naším mestom a uvedeným obdobím. V pozadí celej ankety stojí komisia, ktorá bola menovaná primátorom mesta Michalovce Viliamom Zahorčákom a je zložená z profesionálnych historikov, múzejníkov a pracovníkov Mesta. Vybrať a zostaviť zoznam mien z tak rozsiahleho obdobia nebolo vôbec jednoduché. Preto sa komisia rozhodla stanoviť štyri kritériá, ktorých sa pri výbere bude pridržiavať. Prvým bolo, že osobnosť sa narodila v Michalovciach v rokoch 1919 až 2019, resp. pôsobila v Michalovciach v uvedenom období.

Ďalším bolo, že osobnosť mala trvalý pobyt, v minulosti domovské právo, v Michalovciach. Tretím kritériom bolo, že osobnosť má nespochybniteľný prínos pre Michalovce a posledným, nemenej dôležitým, je fakt, že táto osobnosť už nežije. Na základe týchto kritérií členovia komisie navrhli 23 osobností. Ich stručné curriculum vitae spracoval historik a kronikár mesta Martin Molnár. Napokon na základe hlasovania členov komisie vznikol užší zoznam desiatich nominovaných osobností Michaloviec: Ferdinand Alexa, Pavol Horov, Juraj Králik, Štefan Kukura, Teodor Jozef Mousson, Vladimír Seruga, Michal Slávik, gróf Alexander Sztáray, Metod Dominik Trčka a Jaroslav Vizdal. Nájdeme medzi nimi šľachtica, archeológa, maliara, športovca, lekára, básnika, rehoľníka, starostu, župana či diplomata. Týchto desať osobností bude postupne predstavených v rámci krátkych medailónov v novinách Michalovčan, v Televízii Mistral a na webovej stránke mesta Michalovce.

Potom je to už na vás, milí Michalovčania, aby ste hlasovaním rozhodli, kto z nich sa stane Michalovčanom storočnice (1919 – 2019). Hlasovanie prebieha od dnes, 16. septembra až do 16. októbra a zapojiť sa môže každý. Hlasovať je možné klasickým spôsobom formou anketových lístkov alebo elektronicky. Anketový lístok bude zverejňovaný v novinách Michalovčan v číslach 19 až 21 vždy na prvej strane, odkiaľ ho treba vystrihnúť, označiť svojho kandidáta a lístok vhodiť do hlasovacej urny, ktorá je umiestnená v priestoroch Turistickej informačnej kancelárie Mestského úradu Michalovce, alebo ho zaslať poštou na dresu mestského úradu. Elektronické hlasovanie je spustené na webovej stránke mesta Michalovce a na Facebooku na stránke Michalovce – srdce Zemplína.

Výsledky sa všetci dozvieme 21. októbra na slávnostnej akadémii, ktorá sa bude konať v Mestskom kultúrnom stredisku a o ktorej vám prezradíme čosi viac neskôr. Teraz vás všetkých pozývame hlasovať a vybrať si svojho Michalovčana storočnice (1919 – 2019).

Elektronické hlasovanie:

Facebook:

https://www.facebook.com/events/2419797174756561/?active_tab=discussion

Web stránka:

http://www.michalovce.sk/sk/formular/michalovcan-storocnice/

 

 

Diskusia k článku