Ako znižiť riziko infekcie koronavírusom?

Po dobu platnosti mimoriadnych opatrení na obmedzenie šírenia nákazy koronavírusu, Mestský úrad Michalovce vybavuje klientov v obmedzenom režime a nevyhnutnom rozsahu v týchto klientskych dňoch a hodinách:

? pondelok 9:00 – 12:00
? stredu 9:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00
? piatok 9:00 – 12:00

Ostatné služby budú poskytované v obmedzenom rozsahu po písomnej, telefonickej, alebo mailovej dohode.

Diskusia k článku