Nákup základných potrieb pre odkázaných občanov

Mesto Michalovce ani v mimoriadnom období šírenia sa epidémie nezabúda na najviac ohrozené skupiny – osamelo žijúcich, odkázaných občanov a občanov so zdravotným postihnutím, ktorým nemá kto zabezpečiť nákup základných potrieb ako sú potraviny, drogéria, hygienické potreby a lieky. Mesto teda pristúpilo k rozhodnutiu poskytovať službu  zabezpečujúcu nákup týchto potrieb, a to od pondelka 30. marca.

Občania, ktorí majú o takúto službu záujem, môžu kontaktovať Mestský úrad v Michalovciach na t. č.: 056/6423339 alebo 0905 765 380. Na uvedené telefónne čísla môžu občania nahlasovať svoje požiadavky na nákup tovaru v dňoch pondelok a streda v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. Samotný nákup a donáška tovaru sa  bude uskutočňovať v utorok a vo štvrtok od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Odporúčame občanom, aby si svoj nákupný zoznam spísali a mysleli pritom na viac dní vopred. Taktiež vás žiadame pripraviť si hotovosť v približnej cene nákupu a vložiť ju do obálky alebo igelitového vrecka. Pracovník, ktorý vašu objednávku prinesie, vám spolu s nákupom odovzdá aj pokladničný doklad a zvyšné peniaze.

Pri preberaní nákupu dodržiavajte preventívne opatrenia a chráňte si tvár rúškom.

Nákupy budú pre našich seniorov a zdravotne postihnutých robiť zamestnanci Mesta Michalovce.

O aktuálnej situácii a ďalších opatreniach vás budeme aj naďalej informovať.

 

Diskusia k článku