Všetkým, čo sú ticho

Nikdy som sa verejne nedelil o svoje pocity v otázkach viery, pretože to pokladám za výlučne vnútornú vec každého človeka a ja osobne túto podstatnú zložku svojho života vnímam výsostne introvertne a teda nepotrebujem stáť v prvom rade v kostole, aby ma všetci videli, skôr hľadám taký čas a miesto v chráme božom, kedy je v ňom ľudí čo najmenej, aby som našiel pokoj pre zahĺbenie sa do seba.

Urobím však prvú výnimku, aby som sa mohol podeliť o jednu z najzaujímavejších a najhĺbavejších kázní akú som mal možnosť počuť toto leto. Dlho som nad ňou premýšľal, lebo ma naplnila pozitívnym pocitom, že určité veci majú a vždy budú mať zmysel. Kňaz opisoval súčasný postoj ľudí ku korupcii, ktorá drancuje duše ľudí a ktorá aj tých čestných často v strachu núti byť ticho, tolerovať ju a napokon sa aj prispôsobiť, veď predsa je taká doba, nič sa s tým nedá robiť. Málokto si však uvedomuje, že Ježiš bol prvým, ktorý sa tejto pliage postavil čelom a na pomoc si povolal 12tich učeníkov. On otvorene hovoril o skorumpovaných predstaviteľoch vtedajšej cirkvi, ktorý ju zneužívali výlučne vo svoj prospech a urobili si z Boha svojho služobníka. Učeníci, ale aj ďalší jeho nasledovníci mu vtedy vraveli, že je to nebezpečné, že sa takto nemôže verejne postaviť proti týmto ľuďom, ktorí majú moc. A Ježiš im vysvetľoval, tí, ktorí budú v živote bojovať za spravodlivosť, za slabších a ukrivdených nájdu Božiu náruč, pretože hlásajú pravdu a Boh je pravda. Učeníkom hovoril, budete nenávidení, prenasledovaní, budú vás špiniť, ohovárať, ublížia vašim rodinám, uväznia vás, zničia, ba aj popravia, ale odkaz ktorý ponesiete je Božia vôľa a Boh bude stáť na vašej strane. Kňaz pokračoval slovami, že tento odkaz je aj po 2 tisícročiach stále živý, a dnes panuje strach jasne sa postaviť voči tomuto zlu, aj dnes sa mnohí radšej prispôsobia, lebo priniesť obetu v podobe straty vlastného komfortu, postavenia či výhod a vystaviť sa tak nebezpečenstvu je oveľa ťažšie ako len zostať proste ticho, vyhovoriť sa, že ja predsa nič nezmôžem, že je taká doba, že nemá cenu hlavou prerážať múr. Alibizmus a ľahostajnosť dnes mnohých nútia hľadať si výhovorky pre nejaké vyššie dobro, ale čo je vyššie dobro ako Boh sám, ako jeho vôľa? Takto bola kázeň zakončená a naozaj tie paralely aj s dnešnou dobou sú priam zarážajúce. Nájsť sa v tejto myšlienke môžu všetci, nielen veriaci, pretože stačí ak veríte v dobro, no nestačí v neho veriť len tak, že skrz Macchiavelliho účel svätí prostriedky dosiahnete to, že navonok budete len v toho dobrého vyzerať. Skutočná viera v dobro, pravdu a spravodlivosť totiž tak plytká nie je, nesie so sebou aj ťarchu v podobe postavenia sa na odpor so všetkými nástrahami o ktorých hovoril už Ježiš. A preto aj dnes sa stretávame s falošnými prorokmi, či bojovníkmi proti korupcii v dnešnom ponímaní, ktorí miesto toho, aby slúžili pravde si z jej pokriveného obrazu urobili svojho služobníka.

Možno poniektorí aj vďaka týmto riadkom pochopia moju principiálnosť a aktivity, ktoré robím, áno mohol by som byť sladkým politikom so stovkami selfie fotiek pri každom nezmysle na ktorom nemám žiaden podiel a zaručene by som sa páčil ľuďom viac. Neverím však v teóriu, že politika je reality show, hľadám viac ako len slepé páčenie sa, hľadám pravdu, ktorú mnohí nechcú ani vidieť a ani počuť.

Mgr. Milan Kaplan

Regionálny a krajský poslanec

Diskusia k článku