Zásady bezpečnej jazdy v zimnom období

intropolicia

Polícia pripomína účastníkom cestnej premávky niektoré povinnosti, na  ktoré by v zimnom období nemali nezabúdať. Použiť vhodné zimné pneumatiky by už malo byť samozrejmosťou. Sú to najmä tieto povinnosti :

 

  • povinnosť účastníka cestnej premávky správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam,
  • povinnosť vodiča venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke,
  • povinnosť vodiča rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad,
  • povinnosť vodiča za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať takú vzdialenosť, aby mohol včas znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo, ak vodič vozidla jazdiaceho pred ním zníži rýchlosť jazdy alebo zastaví,
  • povinnosť vodiča dodržiavať za vozidlom idúcim pred ním takú vzdialenosť, aby sa predchádzajúce vozidlo mohlo pred neho bezpečne zaradiť,
  • povinnosť vodiča motorového vozidla mať počas jazdy na vozidle rozsvietené stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie. Za zníženej viditeľnosti je denné svietenie nepostačujúce a je potrebné zapnúť stretávacie svetlá.
  • hmlové svetlá smie vodič použiť za hmly, dažďa alebo sneženia, Ak jazdí niekoľko vozidiel za sebou, v prípade použitia svetiel do hmly odporúčame, aby ich použili vodiči jazdiaci prví a poslední v kolóne. Predíde sa tým zbytočnému oslepovaniu ďalších vodičov.
  • povinnosť vodiča zabezpečiť, aby činná plocha svetlometov a svietidiel nebola zakrytá alebo nadmerne znečistená.

 

Upozorňujeme všetkých účastníkov cestnej premávky, aby vzhľadom na špecifické podmienky cestnej premávky dôsledne rešpektovali všetky okolnosti, ktoré majú bezpečnostný vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a prispôsobili im svoje správanie. Každý jeden účastník cestnej premávky môže prispieť svojim zodpovedným správaním k väčšej bezpečnosti na cestách.

Diskusia k článku