Ornitológovia chcú oživiť mŕtve rameno

Stav mokrade Čéne, mŕtveho ramena rieky Tisa nie je z ekologického hľadiska vyhovujúci. Ornitológovia zo združenia SOS/BirdLife Slovensko hľadali možnosti ako zlepšiť zavodnenie ramena a prispieť tak k jeho obnove a zachovaniu do budúcna. Pripravili odbornú štúdiu na jeho revitalizáciu. 

Prehlbovanie a úprava korýt vodných tokov a výstavba protipovodňových hrádzí spôsobili na rieke Tisa odrezanie mnohých riečnych ramien od prívodu vody. Ramená oddelené od toku hrádzou sú odkázané na prísun vody iba vo forme zrážok, postupne preto vysychajú a zanikajú. Jedným z takýchto ramien je aj rameno Čéne, na slovensko-ukrajinskej hranici.

Oživenie má priniesť voda. Odborná hydrologická štúdia načrtla možnosti ako rameno Čéne zachrániť. Zavedenie vody z rieky Tisa, alebo Latorica do ramena by zabránilo vysychaniu. Prosperovali by vďaka tomu mnohé mokraďné organizmy, vtáky nevynímajúc.

„Čéne je známou lokalitou hniezdenia vzácneho čoríka čierneho, v niektorých rokoch to bola jediná hniezdna lokalita tohto druhu na celom Slovensku. Je tiež domovom potápky chochlatej, lysky čiernej, sliepočky vodnej, trsteniarika veľkého a ďalších druhov vodných vtákov.“ uvádza Matej Repel zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti. Vzácne tu bola pozorovaná aj  ohrozená korytnačka močiarna.

Mokrade majú význam aj pre ľudí, zadržiavajú vodu, ochladzujú klímu, zmierňujú povodňové vlny. Na projekte Vráťme mŕtvym ramenám život! spolupracovali organizácie z dvoch krajín – Slovenska  a Maďarska.  Maďarským partnerom bolo združenie Zöld Kör – A Föld barátai Magyaország tajga, slovenským Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Diskusia k článku