Úplná uzávierka mostného objektu M2274 cez rieku Ondava na ceste II/552 pri obci Sirník

Z dôvodu zhoršovania sa stavebno – technického stavu mostného objektu M2274 cez rieku Ondava na ceste II/552 pri obci Sirník bude uvedený most úplne uzatvorený v termíne od 20:00 hod. dňa 09.03.2022 do 31.12.2022.

Úplná uzávierka pozemnej komunikácie a jej obchádzková trasa bude vyznačená dočasným dopravným značením. Polícia v tejto súvislosti vyzýva účastníkov cestnej premávky, aby sa plne venovali vedeniu vozidla, zvýšili pozornosť z dôvodu zmeny dopravného značenia a využili obchádzkové trasy.

Diskusia k článku