Harmonogram letných denných mestských táborov

Letné denné tábory sú pre žiakov michalovských základných škôl.

Rodičia môžu deti prihlásiť na riaditeľstve ZŠ, ktorá organizuje turnus – v termíne do 23.06.2023.

Poplatok na deň je 14€ (desiata 2.00€, obed 3.00€).

Podľa ponúkaného programu letných táborov na jednotlivých ZŠ môže dôjsť k navýšeniu poplatku.

TURNUSTERMÍN KONANIAORGANIZÁCIA
1. TURNUS3.7. – 7.7.2023ZŠ, Okružná 17
2. TURNUS10.7. – 14.7. 2023ZŠ, Moskovská 1
ZŠ, J. A. Komenského 1
3. TURNUS17.7. – 21.7. 2023ZŠ, J. Švermu 6
4. TURNUS24.7. – 28.7. 2023ZŠ, Školská 2
5. TURNUS7.8. – 11.8. 2023ZŠ, Krymská 5
6. TURNUS14.8. – 18.8. 2023ZŠ P. Horova, Kpt. Nálepku 16
7. TURNUS21.8. – 25.8. 2023ZŠ Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4

Diskusia k článku