Na ceste pri Zemplínskej Šírave znížili rýchlosť!

Prípravy na letnú turistickú sezónu na Zemplínskej Šírave dospeli do finále a aj posledné detaily sú dotiahnuté do konca. Horúce dni, ktoré nastali, privítajú už onedlho prvých rekreantov a návštevníkov.

„Vstupom“ na leto na Šírave je otvorenie vôd Šíravy, ktoré je naplánované už na tento víkend.  Polícia dohliada počas celého roka na bezpečnosť, život a zdravie svojich občanov, a počas letnej turistickej sezóny budeme v prípade potreby zasahovať nielen na zemi, ale aj zo vzduchu a na vode

„Jánske ohne“ sú podujatím, na ktorom sa očakáva vysoká návštevnosť, a predpokladá sa, že zábavychtiví návštevníci počas víkendu nevynechajú ani známe rekreačné strediská v tejto oblasti či obľúbené motoristické podujatie „Zemplín veterán rallye“ Na cestách bude preto nielen zvýšený počet „peších“, ale aj zvýšená intenzita premávky. Okrem motorových vozidiel sa na cesty vrátia cyklisti, motocyklisti i kolobežkári. Počas blížiaceho sa víkendu však cesty zaplnia aj staršie či mladšie verzie veteránov, ktorých rýchlosť bude primeraná veku i myšlienke podujatia, čiže ich prezentácii, preto ostatných účastníkov cestnej premávky žiadame o tolerantnosť a ohľaduplnosť. Nielen v tento víkend, ale počas celej letnej sezóny budete môcť stretnúť policajtov, a to nielen na hlavných cestných ťahoch, ale aj frekventovaných miestach v blízkosti rekreačných zariadení či kultúrno-spoločenských podujatí, a verte, budeme tam, aj keď nás nebudete vidieť.

Keďže niet dňa, kedy by policajti neodhalili vodičov, ktorí si za volant auta sadnú pod vplyvom alkoholu, kontroly sa nevyhnú ani zisteniu, či vodiči vedú vozidlo „s čistou hlavou“. Alkohol za volantom je totiž totálne neakceptovateľný a v žiadnom prípade ho nebudeme tolerovať! Pozornému oku policajtov však neunikne ani spôsob jazdy vodičov, dodržiavanie povinností vodičov voči chodcom a cyklistom, neprehliadneme ani dodržiavanie pravidiel cestnej premávky vodičmi motocyklov a ich spolujazdcami.

 Vysoko frekventovaným miestom, ktoré je charakteristické zvýšeným počtom návštevníkov, prichádzajúcich za kultúrno-spoločenskými zážitkami či letnou dovolenkou, ale aj zvýšeným výskytom vodičov motorových vozidiel, cyklistov a chodcov pohybujúcich sa v tomto úseku, je cesta II/582 na Zemplínskej Šírave, a to v oboch smeroch. Aby bolo možné zaistiť bezpečnosť návštevníkov a zároveň zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v tomto úseku, je už v týchto chvíľach, v tejto frekventovanej časti, na ceste II/582 vytvorená tak, ako každoročne, zóna s obmedzením maximálnej povolenej rýchlosti na 50 km/h, a táto zóna bude v úseku od križovatky na Vinianské jazero po stredisko Paľkov. K tomuto kroku bolo nevyhnutné pristúpiť z dôvodu zvýšeného počtu návštevníkov v korešpondencii s bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v tejto lokalite, a tak tu okrem obmedzenia rýchlosti nájdete umiestnené aj dočasné dopravné zariadenie, tzv, betónové zvodidlo, ktorého úlohou bude zabrániť prejazdu cez tam nachádzajúci sa deliaci pruh. Keďže ide o miesto, kde je rozhľad obmedzený obojstranným zakrivením cesty a stúpaním do kopca, je toto opatrenie nevyhnutným riešením bezpečnosti v tomto úseku. Zároveň je vyústením nerešpektovania predchádzajúcich upozornení a dopravného značenia – zákaz otáčania vodičmi motorových vozidiel, pretože nedisciplinovaní vodiči neraz jazdili v protismernej časti cesty a dopravné značenie bolo neraz poškodené.

Policajtom záleží na ochrane ľudských životov, zabránení zbytočným kolíziám na cestách či vážnym dopravným nehodám, preto Okresný dopravný inšpektorát v Michalovciach, navrhol zónu zákazu zastavenia na ceste II/582 na Zemplínskej šírave v úseku od „Viňanky“ po „Medvediu horu“ obojsmerne, a preto je tam trvalo umiestnené trvalé dopravné značenie – Zákaz zastavenia. Je to nevyhnutné v záujme bezpečnosti, ochrany života a zdravia, a zlepšenia celkovej dopravno-bezpečnostnej situácie, pretože v minulosti na tomto mieste,  najmä počas letnej turistickej sezóny, dochádzalo k hromadeniu parkujúcich vozidiel a koncentrácii vysokého počtu chodcov, výsledkom čoho bol vznik viacerých kolíznych situácií. V neposlednom rade bude umiestnenie dopravného značenia viesť k lepšej prejazdnosti záchranných zložiek (PZ SR, HaZZ, RLP) týmto úsekom.

Zároveň z dôvodu zvýšeného pohybu chodcov v rekreačných strediskách Kaluža, Kamenec a Klokočov a ich zvýšenej ochrany požiadal michalovský dopravný inšpektorát o umiestnenie dopravného značenia „chodci“ (teda značky upozorňujúcej na zvýšený pohyb chodcov na vozovke) na všetkých vjazdoch do týchto rekreačných stredísk.

 Samozrejme, svoju pozornosť nevenujeme len účastníkom cestnej premávky, ale posvietime si aj na mladistvých, ktorí sa aj napriek nízkemu veku bez zábran posilnia alkoholom. Pod vplyvom alkoholu naberajú na odvahe, strácajú zábrany a uchyľujú sa ku konaniu, ktoré by za triezveho stavu nikdy neokúsili. Následky, ktoré sa neskôr dostavia, už môže byť neskoro ľutovať.

Akákoľvek vodná plocha je zradná. Našej pozornosti preto neuniknú ani rekreanti pod vplyvom alkoholu, ktorí sa vyberú zaplávať si. Špeciálne vyškolení lodivodi budú pripravení okamžite naskočiť do policajného člnu a v prípade potreby vyštartovať na pomoc. Aj napriek tomu však apelujeme na občanov, aby s pribúdajúcimi stupňami nepreceňovali svoje sily a schopnosti a nehazardovali zbytočne s vlastným životom. Netreba však zabúdať na to, že kombinácia horúceho slnka, alkoholu a vody nie je tou najlepšou voľbou. Zbytočné preceňovanie síl a schopností sa nemusí vždy skončiť so šťastným koncom.

     V spolupráci s rybárskou strážou budeme kontrolovať pytliakov, ktorí sa na vodu vyberú uloviť si nejakú večeru, ale kontrole sa v spolupráci s dopravným úradom nevyhnú ani vodci malých plavidiel.

     V neposlednom rade pripomíname, že ani počas leta a letných aktivít netreba zabúdať na vlastnú bezpečnosť, ale i na bezpečnosť svojich osobných vecí. Nenechávajte svoje osobné veci na ležadle či deke bez dozoru, neberte si so sebou veľkú finančnú hotovosť ani drahé a cenné veci, prípadne doklady, ktoré pri sebe nemusíte bezpodmienečne mať. Ich strata prípadne krádež vás v týchto horúčavách bude stáť zbytočnú nervozitu, stratený čas a zlosť samých na seba.

     Policajtov preto, samozrejme, stretnete aj na kúpaliskách, v okolí vodných nádrží, rekreačných strediskách či v miestach konania kultúrno-spoločenských podujatí. Upozornia vás na nástrahy, ktoré na vás môžu číhať a ktoré vám môžu poriadne znepríjemniť celý letný horúci deň. Rovnako tak si v žiadnom prípade pri svojom odchode od auta nenechávajte na sedadlách viditeľne položené hodnotné veci, peňaženky, doklady, elektroniku, prípadne iné cennosti, ktoré môžu prilákať a na ktoré sa môžu ulakomiť dlhoprstí. Po opustení vozidla sa nezabudnite presvedčiť, či je riadne uzamknuté. V neposlednom rade buďte všímaví a obozretní, pretože práve preplnené parkoviská či miesta väčšej koncentrácie návštevníkov sú obľúbenou „destináciou“ dlhoprstých.

     Opakovanie je matkou múdrosti, preto opakujeme – my sme pripravení zasiahnuť kedykoľvek, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a to nielen na cestách, ale aj vo vzduchu a na vode. Prispejme tak spoločne k pokojnému priebehu tohtoročnej letnej turistickej sezóny, aby sme v jej závere mohli bilancovať jej ničím nerušený priebeh.

Diskusia k článku