Aktuálne je 16 km kolóna kamiónov od hraničného priechodu Vyšné Nemecké

Z dôvodu obmedzenia prístupu kamiónovej dopravy z Poľskej republiky na Ukrajinu dochádza k presunu tohto druhu dopravy cez územie Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu dochádza na štátnej ceste I/19 v úseku Michalovce – Sobrance – Vyšné Nemecké k obmedzeniam v cestnej doprave.

Aktuálne je 16 km kolóna kamiónov od hraničného priechodu Vyšné Nemecké až po obec Nižná Rybnica. Samozrejme, na mieste sa nachádzajú príslušníci Policajného zboru, ktorí regulujú, riadia a usmerňujú dopravu. Preto v prípade, ak nie je nutné smerovať Vašu cestu týmto úsekom, odporúčame využiť alternatívne trasy.

Diskusia k článku