MOST MEDZI OBCAMI VEĽKÉ RAŠKOVCE A VOJANY BUDE OD DNEŠNEJ POLNOCI ÚPLNE UZAVRETÝ

Dnes od polnoci z utorka na stredu  až do odvolania bude z dôvodu zlého stavebno-technického stavu, rozsiahlych poškodení, no najmä z dôvodu ochrany života a zdravia účastníkov cestnej premávky úplne uzavretý most M1683 na ceste II/552 v katastrálnom území obce Drahňov, a to medzi obcami Vojany a Veľké Raškovce

Obchádzkové trasy pre dopravu nad 6t budú smerované po ceste II/554, I/19 a II/555,  t. j. cez Veľké Raškovce, Trhovište, Michalovce, Zemplínsku Širokú, Pavlovce nad Uhom a späť. Doprava do 6t môže využiť obchádzku cez obec Stretavka. Dočasné dopravné značenie, vyznačujúce tieto trasy, bude správcom umiestňované v najbližších dňoch.

Diskusia k článku