Včera došlo na železničnom priecestí v okrese Trebišov k tragédii

Včera (14.11.) krátko pred 20. hodinou došlo na železničnom priecestí v obci Čerhov (okr. Trebišov) k zrážke vlaku a osobného motorového vozidla zn. VW Passat, prichádzajúceho po ceste v smere od obce Veľaty k obci Čerhov.

Podľa doterajších zistení vodič osobného motorového vozidla pravdepodobne nerešpektoval vodorovnú polohu dvojitých závor a funkčnú svetelnú a zvukovú signalizáciu, a vošiel do jazdnej dráhy prichádzajúcemu vlaku. Rušeň so 4 osobnými vozňami, v ktorých sa v tom čase nachádzalo 15 cestujúcich, narazil do zadnej ľavej časti vozidla. Cestujúci vo vlaku sa nezranili, žiaľ, 58-ročný vodič vozidla utrpel zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol.

Rušňovodiča vlaku policajti podrobili dychovej skúške, tá prítomnosť alkoholu v jeho dychu nepotvrdila. To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok nebohý vodič, bude zisťované pri nariadenej pitve. Kvôli dokumentovaniu tejto tragickej udalosti bola v tomto úseku na niekoľko hodín zastavená vlaková doprava. Cestná doprava v tomto úseku bola presmerovaná a riadili ju policajti.

Bližšie okolnosti polícia vyšetruje a v danej veci začal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

Zákon a povinnosti

 • Pred železničným priecestím je vodič povinný počínať si mimoriadne opatrne a najmä presvedčiť sa, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie.

Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h; ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h. Vodič pritom nesmie zbytočne predlžovať čas prechádzania železničného priecestia.

Vodič nesmie vojsť na železničné priecestie, ak:

 • sa dáva výstraha dvoma červenými, striedavo blikajúcimi svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia,
 • sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia,
 • sa spúšťajú, sú spustené alebo sa dvíhajú závory,
 • je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak, prípadne iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie,
 • osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie krúžením červenou alebo žltou zástavkou, alebo krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu v čase zníženej viditeľnosti,
 • situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho vodič bezpečne prešiel a pokračoval v jazde

Viete čo robiť pred priecestím a na ňom?

 • Pred železničným priecestím vodič je povinný počínať  si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie.
 • Vozidlá pred železničným priecestím sa radia za sebou v poradí, v  ktorom prišli. Ak nejde o súbežnú jazdu, smú vozidlá cez železničné priecestie len v jednom jazdnom prúde.
 • Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h; ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h. Vodič pritom nesmie zbytočne predlžovať čas prechádzania železničného priecestia.
 • Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný odstrániť vozidlo zo železničnej trate; ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný.
 • Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „STOJ, daj prednosť v jazde“, vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať.

Jedinečné identifikačné číslo:

 • Je umiestnené na svetelnej signalizácii, v prípade nehody ho nahláste záchranným zložkám a oni podľa toho budú presne vedieť, kde sa nachádzate.

Sankcie:

 • Najvyššia cena, ktorú môžete zaplatiť, je ľudský život, či zranenia s trvalými následkami.

Oproti tomuto scenáru sú peňažné pokuty nasledovné:

 • Vjazd alebo prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, sa podľa zákona považuje za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.
 • Podľa zákona o priestupkoch za takéto konanie možno v správnom konaní uložiť pokutu od 60 do 300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do dvoch rokov.
 • V blokovom alebo rozkaznom konaní hrozí pokuta do 150 eur.

     Polícia zároveň apeluje na všetkých účastníkov, nie len motoristov, ale aj chodcov či cyklistov, aby rešpektovali výstražné svetelné a zvukové znamenia na železničných priecestiach, zvýšili pozornosť a boli opatrní pri vchádzaní a prejazde cez priecestia. Pred vstupom na ne sa treba presvedčiť, či je ním bezpečné prejsť bez ohrozenia života a zdravia.

Diskusia k článku