Letná Anglicko – Výtvarná škola

 

Vážení rodičia!

Neviete ako vyplniť voľný čas svojím deťom počas letných prázdnin? Pripravili sme pre vaše deti v termíne od 30.VI. – 4.VII.2008 zaujímavú.

PRÁZDNINOVÚ  ANGLICKO – VÝTVARNÚ ŠKOLU

Prázdninová letná anglicko – výtvarná škola je organizovaná ako denný tábor. Je určená pre deti mladšieho školského veku so záujmom o výučbu anglického jazyka. Vyučovanie prebieha zábavnou formou v spojení s kreslením a maľovaním, pri čom sa deti budú oboznamovať s novou slovnou zásobou a frázami a zároveň si precvičovať odbornú terminológiu. Preberanú terminológiu si budú môcť precvičiť aj prakticky pri rôznych simulovaných situáciách. Prostredníctvom ceruzky a farbičiek si deti rozšíria slovnú zásobu a hravou formou získajú nové poznatky z anglického jazyka a výtvarnej výchovy. V dennom tábore budú deti pracovať pod vedením skúsených pedagógov a anglických lektorov. Tábor je určený pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ a maximálny počet účastníkov je 10 – 15 detí.

Kedy:  30.VI. – 4.VI.2008
Pre koho: Deti od 6 – 9 rokov
Ako: Denne od 7.30 – 17.00 hod.
Kde: Súkromná ZUŠ Okružná 17, Michalovce
Koľko:  2.500,- Sk

V cene je zahrnutá:
– strava (obed, olovrant, pitný režim )
– výtvarný materiál, odborný študijný materiál
– ozdravovací pobyt v soľnej jaskyni
– jednoňový výlet
– návšteva múzea a galérii

Prihlásiť sa môžete:

– osobne v SZUŠ Okružná 17  – od 14.30 do 18.00 hod. 
– alebo telefonicky na tel.: 0911 219 293 

Diskusia k článku