Maroš Ovsaník – Hľadanie identity

ovsanik10

 

{yoogallery src=[/images/obr/kultura/msks/ovsanik] thumb=[polaroid] width=[130] height=[100] title=[Maroš Ovsaník – Hľadanie identity]}

foto: L. Boka

Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach a autor výstavy , pozývajú Vás i Vašich priateľov na výstavu obrazov:

Maroš Ovsaník – výstava „Hľadanie identity“

Výstava potrvá od 2.3. – 20. 3. 2009 v priestoroch malej galérie MsKS Michalovce

Životopis a tvorba autora:

Maroš Ovsaník sa narodil 07.12.1980 v Sobranciach. Tam navštevoval ZUŠ, odbor výtvarná výchova. Stredoškolské vzdelanie ukončil maturitnou skúškou na SPOŠ v Michalovciach. V štúdiu pokračoval na Prešovskej univerzite – odbor Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov zamerané na výtvarné umenie.

O svojej tvorbe Maroš Ovsaník hovorí:
“Kresliť som vedel už skôr, ako som sa naučil chodiť. Ceruzka bola mojou prvou hračkou. Počas stredoškolského štúdia ma najviac zaujala portrétová tvorba. Kreslil som vtedy celú svoju rodinu. Kdesi v tom období som sa začal zaujímať o abstraktné umenie, z ktorého pozostáva aj väčšia časť mojej výstavy s názvom – Hľadanie identity. „

Vo svojej tvorbe sa Maroš Ovsaník zameriava predovšetkým na abstraktno-expresionistické umenie, v ktorom sa snaží nájsť východisko a styčné body pri prechode na mysticko-magické nazeranie. Vo svojej tvorbe strieda výrazové prostriedky. Kombinuje rôzne techniky a snaží sa s nimi experimentovať. Ideu, ktorú vkladá do svojich diel, produkuje viac-menej náhodne, prípadne psychickým automatizmom. Pritom kladie dôraz na formu spracovania a rôzne formotvorné prostriedky. Posolstvom tejto výstavy je stimulovať vedomie a podvedomie diváka. Snažiť sa ho  priviesť k úvahe nad celkovým duchom dnešnej doby, nad duchovnými hodnotami pri ich konfrontácii s ďalekou, ale aj nedávnou minulosťou.

zdroj: MsKS Michalovce

Diskusia k článku