Za ničenie pralesov UNESCO nemôžu lesníci ale ministerstvo ŽP

 

 

VLK-Východné Karpaty

 

Za ničenie pralesov Unesco nie sú zodpovední lesníci, ale ochranári.

Tlačová správa 9.11. 2009

VLK Východné Karpaty v auguste tohto roku zverejnil informácie, že naďalej prebiehajú ťažby stromov v lesoch, ktoré boli v roku 2007 zapísané do svetového prírodného dedičstva Unesco a ako príklad uviedli zásahy vykonávané v tom čase v blízkosti Národnej prírodnej rezervácie Jarabá skala na území Národného parku (NP) Poloniny. Lesníci i štátni ochranári na to reagovali vyhláseniami, že ťažby sú vykonávané v súlade so zákonom, a že tie v NP Poloniny sú mimo svetového prírodného dedičstva Unesco. To prvé tvrdenie je pravdivé, ale to druhé štátna ochrana prírody odmieta preukázať.

Za ničenie pralesov UNESCO môže rezort Ministerstva životného prostrediaTento rok bola expertom, ktorého vyslalo Ministerstvo zahraničných vecí SR vykonaná kontrola plnenia podmienok dohovoru o ochrane svetového prírodného dedičstva. Okrem iného bolo zistené, že lesníci vykonali niektoré ťažby aj v lesoch, ktoré sú súčasťou Svetového prírodného dedičstva (viď Príloha č.1. str. 3-4 ). Urobili tak legálne, keďže orgány ochrany prírody na ústrednej i regionálnej úrovni nezabezpečili predbežnú ochranu územia. Tá podľa expertnej správy mala byť zabezpečená už v roku 2007! Ministerstvo zahraničných vecí správu z vykonanej kontroly spolu s odporúčaniami zaslal v auguste tohto roku na Ministerstvo životného prostredia SR. Hlavným naliehavým odporúčaním tejto správy je nutnosť zabezpečiť vypracovanie návrhov a vyhlásenie prírodných rezervácií na území, kde sú lesy svetového dedičstva vedené ako hospodárske lesy.

Žiaden návrh, ale doteraz nebol vypracovaný. Centrum štátnej ochrany prírody navyše odmieta zverejniť mapu svetového prírodného dedičstva, na základe ktorej by sa dali určiť hranice svetového prírodného dedičstva (viď Príloha č.2. ). Jediná zverejnená mapa má v lokalite s názvom Stužica (NP Poloniny) v porovnaní s rozlohou v texte nominačného projektu odchýlku 1 068 ha a v lokalite Vihorlat (CHKO Vihorlat) je odchýlka 1 173 ha. Verejnosť, a podľa všetkého ani lesníci, nemajú možnosť zistiť či dochádza k ťažbe stromov v svetovom dedičstve, alebo nie. Každopádne lesníci konajú v súlade so zákonom, keďže rezort Ministerstva životného prostredia SR nie je schopný plniť svoje záväzky v súvislosti s dohovorom o ochrane svetového dedičstva Unesco.         

Za ničenie svetového prírodného dedičstva Unesco je teda paradoxne zodpovedný rezort Ministerstva životného prostredia SR, ktorý jeho vyhlásenie na Slovensku presadil.

 

VLK – Východné Karpaty
ul. Kpt. Nálepku 102, 069 01 Snina  – tel.: 0911-779 020
 
 
 
{loadposition advert3}

Diskusia k článku