Lapšanský neoprávnene vystupuje v mene Michalovských novín!

Ja Marek Boka sa verejne dištancujem od všetkých aktivít Stana Lapšanského! Neoprávnene a bez môjho súhlasu vystupuje na mestskom úrade v Michalovciach, pod hlavičkou Michalovských novín! Dnes mi z mesta Michalovce prišiel mail v tomto znení:

„Vážený pán Boka, dovoľte nám ohradiť sa touto formou voči správaniu sa Vášho zamestnanca pána Stanislava Lapšanského. Tento pán nás atakuje slovnými urážkami a nevhodným, agresívnym správaním v priestoroch našej kancelárie. Opakovane, tak ako aj dnes, slovne útočí na zamestnancov odboru komunikácie a odvolávajúc sa na svoje novinárske právo sa nevhodným spôsobom dožaduje odpovedí na otázky, na ktoré sme mu odpovedali“

Po prečítaní tohto mailu mi neostáva nič iné len čestne prehlásiť, že pán Lapšanský nikdy nebol v žiadnom pracovnom vzťahu s Michalovskými novinami!

Stanovi Lapšanskému som sa vždy snažil maximálne pomôcť.  O to viac ma zaráža jeho neprofesionálne správanie v poslednom období. Mestu Michalovce sa napriek tomu, že za konanie pána Lapšanského nenesiem žiadnu zodpovednosť ospravedlňujem.

Marek Boka: Vydavateľ Michalovských novín

Diskusia k článku