NIE elektrárni v Strážskom!


Nie elektrárni v Strážskom

ilustračné foto

Celý život, celé Michalovce, ale vlastne celý Zemplín, žijeme na ekologických dopadoch bývalého chemického podniku v Strážskom. PCB látky, ktoré spôsobujú rakovinu, ostanú vo vode aj pre ďalšie generácie. O to viac ma šokovala správa o novej tepelnej elektrárni v Trebišove. O to viac ma šokuje, že v týchto dňoch sa schvaľuje výstavba novej tepelnej elektrárne v Strážskom!

 

Elektráreň o výkone 700Mwe na výrobu energie bude spaľovať uhlie! Ovzdušie bude zaťažované emisiami zo spaľovacieho procesu kotla, z prašnosti vznikajúcej pri manipulácii s uhlím, vápencom a popolčekom pri jeho transporte! Naše ovzdušie bude zaťažené aj z pary a vlhkého vzduchu z ventilátorových veží. Všetky odpadové vody z elektrárne budú použité po zapustení do bagrovacej stanice, odkiaľ po usadení odtečú do rieky Ondava!

 

Myslím si, že aj bez novej elektrárne sme všetci ekologicky poznačení až nadpriemerne oproti zvyšku Slovenska. výsledky medzinárodného projektu EU dokázali, že ľudia v okolí Strážskeho majú vysoké koncentrácie PCB látok v krvi a sú vystavení významne vyššiemu riziku poškodenia štítnej žľazy, vzniku diabetu … U detí ide ešte aj o poruchy sluchu a zubnej skloviny. Vďaka Brekovskému priesmyku a sile severného vetra tento problém sa netýka len ľudí v Strážskom a okolí, ale celého Zemplína!

 

Preto ma poburuje, že k novým druhom znečistenia z novej elektrárne v Strážskom sa vyjadrujú iba obce Brekov, Čemerné, Staré, Vôľa a hlavne mesto Strážske. Ako keby skoro dvestometrový komín z budúcej elektrárne nijako neznečisťoval život celým Michalovciam a vôbec celému Zemplínu!

 

Najsmutnejšie na tom je to, že „eseročka“, ktorá je navrhovateľom, sídli v Bratislave, nemá podľa mojich informácií žiadne telefónne číslo. Vo výpise živnosti má všetko možné od poradenstva cez leasing až po prieskum trhu. Len s elektrárňou, alebo s energetikou niečo spoločné som nenašiel. Ako majitelia spoločnosti je uvedená len ďalšia „eseročka“ so sídlom na Cypre. Kontaktná osoba a oprávnený zástupca navrhovateľa, má v oficiálnej správe, ktorá slúži na schválenie pre jednotlivé obce neexistujúce telefónne číslo.

 

napísal: Marek Boka

Diskusia k článku