Počítačový – Internetový kurz pre seniorov

 • Mestský úrad Michalovce a IV. ZŠ na Ulici Komenského v Michalovciach,
  pripravujú

   

  POČÍTAČOVÝ – INTERNETOVÝ KURZ  PRE SENIOROV

  Kurz bude prebiehať od 9. septembra do 11. novembra 2008, 

  každý utorok v čase od 14.00 do 16.00 hod.

  Informácie: Ing. Martin Štunda,
  odbor sociálnych vecí MsÚ – I. poschodie , č. dv. 183 (v bývalej budove ONV)

Diskusia k článku