Bola raz jedna expozícia…

bolaraz4

Výber exponátov z už neexistujúcej stálej expozície Východoslovenského múzea v Košiciach.

Expozícia Východoslovenského múzea „Ľud – tvorca trvalých hodnôt“ v Historickej účelovej budove múzea bola otvorená 27.5.1981 a na svoju dobu bola jednou z najmodernejších expozícií na Slovensku. Čas je však neúprosný a tak aj ona už prekonala svoj zenit, a je potrebné ju modernizovať a prispôsobiť súčasným požiadavkám na múzejnú prezentáciu.
{yoogallery src=[/images/obr/kultura/muzeum/expozicia] thumb=[polaroid] width=[130] height=[100] title=[Bola raz jedna expozícia…]}

 

Trojrozmerným, písomným a obrazovým materiálom veľmi didakticky dokumentovala dejiny kultúry, sociálnych vzťahov, hospodárstva a osídlenia od dôb najstarších ľudských dejín, t.j. od staršej doby kamennej až po obdobie buržoáznej revolúcie v roku 1848 na území východného Slovenska, v celoslovenskom a stredoeurópskom kontexte významných historických epoch tvorila viac-menej samostatný celok, v rámci ktorého bol poskytnutý priestor všetkým dobovo postihnuteľným formám ľudskej činnosti. Expozícia prezentovala široko koncipovaný pohľad na bohatú históriu od čias pravekých až po novoveké dejiny východného Slovenska.

 

Od jesene tohto roku je expozícia zrušená a celá budova pre rekonštrukčné práce uzavretá. Čast expozície sa presunula na dobu neurčitú do Zemplínskeho múzeau v Michalovciach.
zdroj: Zemplínske múzeum v Michalovciach

Diskusia k článku