Tajomná planéta Nibiru sa blíži k Zemi!

nibiru_wallpaper_by_claxan

Najslávnejšia z planét slnečnej sústavy, nazývaná Babylončanmi Marduk, podľa svojho boha vojny, bola známa aj starovekým Mayom ako Nibiru, čo znamená v preklade  „skriženie neba a zeme“. Táto planéta  na rozdiel od 9 planét našej slnečnej sústavy, ktoré obiehajú okolo Slnka v smere hodinových ručičiek,  obieha opačne a po  niekoľkonásobne väčšej ekliptike. Nibiru je 5 razy väčšia ako Zem a obieha ju každých 3600 rokov. Podľa starých Mayov,  by sa mala Nibiru vrátiť k Zemi v roku 2012 a natrvalo ovplyvniť a skrížiť  budúcnosť Zeme. Nevediac akým spôsobom, preto ich kalendár končí v roku 2012.

{youtube}NnBOa8MA1X8{/youtube}

 

Momentálne sa Nibiru nachádza na konci slnečnej sústavy a jej silné gravitačné pole dokázalo vychýliť os v poradí šiestej planéty od Slnka Saturnu, ktorý je známy svojim prstencom a po Jupiterovi je najväčšou planétou slnečnej sústavy. Počas preletu okolo Oortového oblaku, ktorý je semenišťom komét, pred seba vypudila svojou silnou gravitáciou kométu, ktorá teraz letí smerom k Zemi ako posol Nibiru. Kométu objavil  dňa 10.12.2010 ruský profesor Leonid Elenin a preto bola pomenovaná po ňom. Kométa Elenin letí po trajektórii planéty Nibiru a preto je s ňou spájaná ako posol zlých správ. Rusi sa začali obávať 17.10.2011, lebo podobne ako 15. marca 2011, keď vlny tsunami pochovali japonskú elektráreň Fukušimu,  nastane tento deň zákryt Slnka, Zeme a Elenina. Na simulovej animácii slnečnej sústavy NASA si môžete pozrieť trajektóriu letu kométy Elenin okolo Zeme v hociktorý deň a hodinu. Elenin bude najbližšie k Zemi 26.9.2011 a bude takisto v zákryte  so  Zemou a Slnkom.

 

 

nibiru022009a

 

Začalo sa diať niečo zvláštne, pretože NASA prerušila lety do vesmíru do roku 2015 a štátne inštitúcie USA dostali pokyn, aby presťahovali svoje sídla do vnútrozemia. Vo veľkom sa budujú podzemné kryty a útočištia. Prečo? Prichádza snáď predpovedaná Apokalypa? Podrobnosti o nej sú zaznamenané v Biblii na viacerých miestach.

 

 

 

Lukáš 21:25,26 A budú znamenia na slnku a mesiaci a hviezdach a na zemi úzkosť národov, ktoré nebudú poznať východisko pre hukot mora a [jeho] burácanie, 26 zatiaľ čo ľudia budú omdlievať od strachu a očakávania vecí prichádzajúcich na obývanú zem, lebo nebeské moci budú otrasené.

Matúš 24:29 Ihneď po súžení tých dní sa zatmie slnko a mesiac nevydá svetlo a hviezdy budú padať z neba a nebeské moci budú otrasené.

Hebrejom 12:25-27 Hľaďte, aby ste neodmietli toho, ktorý hovorí. Lebo ak neunikli tí, ktorí odmietli toho, ktorý dával božskú výstrahu na zemi, tým viac neunikneme my, ak sa odvrátime od toho, ktorý hovorí z nebies. 26 Vtedy otriasol jeho hlas zemou, ale teraz sľúbil a povedal: „Ešte raz uvediem do pohybu nielen zem, ale aj nebo.“ 27 Výraz „ešte raz“ teda naznačuje, že budú odstránené veci, ktoré sa otriasli, totiž veci, ktoré boli urobené, aby zostali veci, ktorými nie je otrasené.

Zjavenie 6:12,13,15 A videl som, ako otvoril šiestu pečať, a nastalo veľké zemetrasenie, slnko sčernelo ako srstená vrecovina, celý mesiac akoby skrvavel 13 a nebeské hviezdy spadli na zem, ako keď figovník, ktorým zatriasol silný vietor, zhadzuje svoje nezrelé figy.

A králi zeme a ľudia vysokého postavenia a vojenskí velitelia a bohatí a silní a každý otrok a [každý] slobodný sa skryli do jaskýň a do skalných masívov vrchov.

nibiru_brown_dwarf_star

 

Tieto proroctvá, alebo dopredu vyrieknuté dejiny Zeme presne opisujú vplyv, ktorý bude mať Nibiru preletom cez Slnečnú sústavu  na Zem ako ich opisujú vedci. Začalo to Jupiterom, ktorý Nibiru vychýlila  z osi. Svojim  magnetickým vplyvom spôsobila tiež zvýšenie slnečnej erupcie, čo sa na zemi prejavuje  otepľovaním. Čím viac sa bude Nibiru približovať k Zemi, tým väčší bude mať na ňu vplyv. Vedci očakávajú rozsiahle zemetrasenia, a prívlivové vlny apokalyptických rozmerov. Budeme  pozorovať padať hviezdy a iné zvláštne úkazy na nebeskej oblohe. Ale ten  najzaujímavejší úkaz aj s následkami pre Zem a ľudí, si Nibiru nechá nakoniec. Zmení  geomagnetizmus Zeme. Zem sa prepóluje. Tam kde bol severný pól bude južný pól a opačne.Vzhľadom na svoju veľkosť Nibiru bude konkurovať Slnku tak, že na zemi budú pozorovateľné dve obrovské slnká. Čo sa v skutočnosti udeje nevieme. To vie vraj len Boh.

S pozdravom „Minulosť sa mení, istá je len budúcnosť!“

Peter Balog

 

zdroj foto: wikipedia

Diskusia k článku