Relikvie sv. Cyrila v Michalovciach

introreli

Gréckokatolícka farnosť v Michalovciach zažila výnimočnú udalosť. Z príležitosti osláv  1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v roku 863, putujú po slovenských farnostiach relikvie sv. Cyrila. Štvrtok a piatok tohto týždňa zavítali tieto relikvie do farského chrámu na Hollého ul. v Michalovciach.
Túto udalosť  prišli osláviť viacerí kňazi so susedných farnosti, mnoho detí a veriacich farnosti z Michaloviec. Foto ukazuje relikvie sv. Cyrila, pod ním ikona sv. bratov Cyrila a Metoda, pred ikonostasom farského kostola Panny Márie.
Boka Michal
reli

Diskusia k článku