Totalitná svetovláda

vlada

svetovlada„Až sa svet obzrie za 20. storočím, bude plakať. Nie preto, že bol  zaplavený krutosťou, ale preto, že dobrí  ľudia mlčali.“  Martin Luther King. Pod názvom Totalitná svetovláda, vyšla  v roku 2000 kniha Martina Herzána. Kniha  o faktoch, dôkazoch a zákulisí svetovej politiky, ľudských právach a globalizácii. Kniha vyšla najprv  knižne  a v roku 2001 aj na internete. Autor  knihy bol  v rokoch 1997 až 2000 predseda Medzinárodnej komisie svedomia, čo je medzinárodná organizácia pre odhaľovanie zločinov proti ľudskosti a ochranu ľudských práv /International Commission of Consience/ a od roku 2000 pracuje ako „Komisár pre ľudské práva“.

Z titulu svojich funkcií, sa pomerne dlhú dobu zaoberá problematikou globalizácie sveta pod jednou svetovou vládou a páchaných i pripravovaných zločinov proti demokracii, slobode obyvateľov a ľudským právam.

Kniha otvorene a bez cenzúry informuje čitateľa o veciach, ktoré sú mnoho krát zamerne utajované a preto sa  môžu stať zdrojom vašeho precitnutia v dnešnej dobe, ktorá je labilná voči ľudským hodnotám, Bohu a morálke ako takej. Ľuďom sa neustále tají, ako sa im globálna vláda vkráda do ich života. Mnohí si to neuvedomujú a mnohí predtým úmyselne zatvárajú oči. Jedno je ale isté, ľudstvo ide poslušne ako stádo a slepo sa rúti do doby, kedy sa bude musieť zriecť sveta v podobe v akej ho poznáme dnes a budeme sa museť skoro klaňať fanatickým ideálom jednej globálnej vlády.

Človeka nevdojak napadá, prečo vlastne máme OSN? Vznikla aby zabránila ďalším vojnám a krutostiam. A keby sme aj chceli veriť, že Somálsko bola len výnimka v násilnostiach OSN, potom  sa môžeme obzrieť za zvláštnym napĺňaním celosvetového mieru. Je vôbec nejaké? Veď od 2. Svetovej vojny, v ktorej zahynulo 60 miliónov ľudí, v priebehu ďalších 50. rokov od založenia OSN, prebehlo ďalších 340 vojen, v ktorých bolo zabitých 37 miliónov ľudí. A to všetko navzdory tomu, že bolo v tej istej dobe urobených 7000 konferencií o odzbrojení a mieri. Pričom, ako sa uvádza, najmenej 20 väčších vojen podnietilo priamo OSN svojim konaním.

Realita vyzerá tak, že OSN sa odvracia od pôvodnej humanitárne príručkovej organizácie a smeruje v svojej pýche k diktovaniu a kontrole každého človeka na tejto zemi a ku svetovému politickému vplyvu – ku svetovláde. Veď už len názov OSN  je skratkou Organizácie spojených národov, teda  toho čo sme chceli… OSN je dnes jedinou svetovou vládnou silou, a čaká sa už len na odovzdanie posledných zvyškov  zákonodarstva a autonómie štátov. Zákon a armáda OSN budú v budúcnosti definitívnou svetovládou. Vlády štátov budú len akýmisi krajskými koordinátormi, ktorým bude z hora dané, ako sa majú správať. Poslanec Kongresu USA, John Rankin, kedysi výstižne vahlásil: „OSN je najväčší podvod v dejinách.“

OSN v jej súčasnej podobe, samozrejme ešte nemožno spájať s nejakou totalitnou a ani svetovou všemohúcnosťou, ale už dnes môžno krútiť hlavou nad zvierajúcou pascou svetovej vlády. Táto pasca nie je  úmyselným ťahom OSN, je to záležitosť tajnej vlády – predovšetkým ekonomickej svetovej elity, ktorá svojim gigantickým finančným a svetovým vplyvom môže diktovať i zákony. Tajná vláda je elitný spolok najvplyvnejších ľudí sveta, ktorí sa spojili pre vybudovanie jedinej svetovej vlády. OSN je jej prvotný nástroj, ktorý raz nahradí skutočná globálna a hlavne tyranská svetovláda.  Pokiaľ chcete vedieť,  ako OSN zneužije dôveru ľudí, ktorí budú ochotní odovzdať jej svoje životy, potom vám doporučujem pozrieť sa pod prikrývku  OSN v budovaní a pripravovanom vyhlásení svetovlády.

Kniha je venovaná všetkým, ktorí  v 20. storočí položili život preto, aby sme mohli žiť v slobodnom a morálnom svete vo vzájomnej láske a  v pravde. Kniha je cenná zvlášť tým, že autor predkladá čitateľovi  len holé  fakty, s ktorými sa stretol z titulu svojej práce v spomenutých funkciách.  Obsah  knihy môže byť blízky zvlášť veriacim, hoci autor sa zámerne vyhol biblickým citátom, ktoré sa začínajú  postupne  vo svetovom dianí skutočne napĺňať. Mnohí nevšímaví to pochopia na svoju škodu až potom, keď po všetkých apokalyptických útrapách, nespravodlivosti a bezprávi, bude mať konečné slovo Boh, ktorý celú túto modlu proste pošle tam, kam patrí a dobrí ľudia, skrze Ježiša Krista, dôjdu k víťazstvu.

S pozdravom „História sa stále mení, istá je len budúcnosť!“

Peter Balog

http://poselstvi.webpark.cz/totalitni_svetovlada.html

Diskusia k článku