Michalovce sú druhým najzadlženejším mestom!

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy zverejnil rebríčky najzadlženejších miest na Slovensku. V spolupráci s ministerstvom financií zostavili rebríček 50-ich najväčších miest na Slovensku za rok 2016, pričom sa zamerali na hospodárenie s peniazmi. Spomedzi všetkých miest má najvyššie zadlženie mesto Nitra. Na druhom mieste sú Michalovce! Toto je bohužiaľ dopad spôsobu vedenia nášho mesta, pričom najviac by sa nad danou situáciou mali zamyslieť tí mladší, ktorí budú tieto dlhy ešte roky splácať…

Samotné hodnotenie inštitútu INEKO sa snažili rôznymi spôsobmi spochybniť a zhodiť poslanci MsZ Michalovce Jozef Sokologorský, ktorý je dokonca predsedom finančnej komisie a taktiež Mirko Gejguš. Obaja vo svojich konštatovaniach v periodiku Michalovčan zľahčovali tieto výsledky, pričom prvý menovaný dokonca napadol relevanciu samotnej inštitúcie. Poslanec Gejguš zase parafrázovane nepovažuje nejaké čísla v tabuľkách za dôležité. Obom poslancom by som však pripomenul, že Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, je renomovanou a uznávanou organizáciou, ktorá úzko spolupracuje s ministerstvom financií SR a zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union. V Michalovciach sa však rozmohla pandémia, ktorá sa prejavuje tak, že ak sa ktokoľvek opováži kriticky vyjadriť voči vedeniu mesta, prípadne poslancom zastupiteľstva, tak je zákonite klamárom, prekrúcačom faktov, je spochybňovaná jeho relevancia, jednoducho povedané všetci a všetko naokolo je zlé, všetci chcú len škodiť a pod. Som presvedčený, že občania nášho mesta, sú dostatočne bystrí na to, aby si dokázali urobiť zdravý úsudok…

Rebríček finančného zdravia vzniká na základe piatich kľúčových ukazovateľov v hospodárení miest a to celkový dlh, bilancia na bežnom účte, dlhová služba, záväzky po lehote splatnosti a záväzky viac ako 60 dní po lehote splatnosti.

Milan Kaplan – Poslanec KSK a asistent poslanca NRSR Miroslava Sopka

Diskusia k článku