Stratenie primátora vo vlastných klamstvách

Rád by som sa ešte raz na krátko vrátil k téme zadĺženia nášho mesta. Na oficiálnej webovej stránke mesta Michalovce môžete nájsť k tejto téme príspevok primátora Viliama Zahorčáka pod názvom Pravda o hospodárení Michaloviec – mesto je v dobrom stave. http://www.michalovce.sk/sk/aktualita/pravda-o-hospodareni-michaloviec

Reakcia primátora bohužiaľ vykazuje abnormálne množstvo fabulácií s výrazným deficitom v oblasti čítania s porozumením. Štatistiky INEKA v ktorých naše mesto figuruje ako druhé najzadlženejšie za rok 2016 sa týkajú 50tich najväčších miest SR, štatistika nie je komparáciou všetkých miest a obcí SR, pretože logicky je zbytočné porovnávať mesto s takmer 40 tisíc obyvateľmi s nejakou obcou, kde je 500 obyvateľov. Podľa p. primátora je úver štandardným zdrojom financovania a neustále toto tvrdenie obhajuje aj napriek tomu, že ani ja a ani moji kolegovia tento fakt nespochybňujeme.

Najväčšou perličkou celého článku z dielne primátora Zahorčáka je však časť, ktorú si dovolím citovať. „Pred desiatimi rokmi som jasne povedal, že mesto nebude ľuďom zvyšovať dane a tento sľub držíme. Akú cestu ponúka takzvaná opozícia? V meste nič nevybudovať? Zvýšiť ľuďom dane?“ Ľudia žijúci v tomto meste si zaiste musia urobiť z tohto výroku náležitý záver, ibaže by sa pán primátor spoliehal na to, že ani nevieme za čo a koľko vlastne platíme. Dovolím si teda zrekapitulovať to „dodržanie“ sľubu.

Zvyšovanie daní za obdobie Viliama Zahorčáka:

2012: zvýšenie dane za pozemky, za stavby na pôdohospodársku produkciu, za garáže, za byt, za psa a tiež poplatku za odpad

2013: zvýšenie poplatku za škôlku (deti od 2 do 3 rokov z 8,30€ na 60€)

2015: zvýšenie poplatku za škôlku (deti od 2 do 3 rokov z 60€ na 120€)

2016: zvýšenie dane za byt, za stavbu určenú na bývanie a tiež poplatok za odpad

Toľko teda k súčtu splnených sľubov a čo sa týka odpovede na otázku akou cestou by sme sa vydali my? Určite nie cestou zavádzania, odpredaja majetku mesta blízkym ľuďom, vyplácania odmien svojim známym, nevymáhania pohľadávok, ktoré už dosiahli výšku viac ako 3milióny EUR, zneužívania mestských médií a takto by sa dalo pokračovať a pokračovať. Úplne by pritom stačilo počúvať ľudí, veď predsa oni najlepšie vedia, čo ich v meste najviac trápi a navyše sa na všetkom podieľajú svojimi daňami, ktoré platia. Kto však povýši biznis nad verejný záujem a službu občanom nečudo, že sa zamotáva vo vlastných klamstvách a sľuboch.

Mgr. Milan Kaplan

poslanec Košického samosprávneho kraja

Diskusia k článku