Bez čestných poslancov, mesto nezmeníme

Riadenú a systémovú zmenu nemôže realizovať žiaden samostatný nadšenec, či jednotlivec, ale len kolektív odhodlaných a pripravených ľudí. Ak chceme v našom meste úprimne hovoriť o zmene pomerov, o generačnej výmene, o vytesnení korupcie a o posunutí sa po nekonečných rokoch vpred, tak je nutné si pripustiť jeden zásadný fakt, a to, že bez čestných, charakterných a odhodlaných poslancov to skrátka nepôjde.

Celé mesiace sme strávili stretávaním sa s potencionálnymi kandidátmi na poslancov, s cieľom motivovať ich a presvedčiť, aby sa verejne angažovali. Ľudia nechcú ísť do politiky, majú strach, obavy, pretože morálne pokrivení ľudia v politike dokázali vytvoriť v spoločnosti dojem, že je to priestor vhodný len pre nich.

Ak sa v politickom priestore objaví človek, ktorý má zásady, uznáva aj iné hodnoty ako peniaze, morálku vníma ako výsadu a nie prekážku, tak je okamžite vnímaný ako neprijateľný, pretože sa s ním nedá dohodnúť. Nie je lojálny tomu skazenému systému a hierarchii, ktorá sa tu roky budovala.

24 čestných a charakterných ľudí, ktorí sú súčasťou našej spoločnej kandidátky na poslancov zastupiteľstva v Michalovciach stojí čelom tejto výzve. Výzve, ktorej cieľom je dosiahnuť to, aby mali čestní a poctiví ľudia konečne navrch. Už teraz majú naše uznanie za to, že sa podujali na tak dôležitú úlohu akou poslanie poslanca je, za to, že sa rozhodli ísť s kožou na trh a vystúpiť tak z vlastnej komfortnej zóny. Oni budú totiž tí prví, na ktorých sa občania budú obracať so svojimi problémami a starosťami. Poslanci budú tým zásadným spojítkom medzi občanom a mestom, budú tak naším spoločným základom pre akúkoľvek zmenu a progres, ktorú naše mesto potrebuje.

Práve preto chcem priatelia upriamiť Vašu pozornosť na výber poslancov, ktorí budú reprezentovať v zastupiteľstve záujmy Vašich sídlisk, kde žijete a bývate.

Mojím snom je otvorené a fungujúce mesto. Mesto, ktoré neupadá, ale sa rozvíja. Zaslúžime si mesto, ktoré nerozpredáva svoj majetok. Ktoré rozumne hospodári. Túžim raz odovzdávať Michalovce v niekoľko násobne lepšom stave než sme ho prevzali.

Verte nám, že všetci máme jeden a ten istý spoločný cieľ. Michalovce, kde budeme vedieť všetci spoločne žiť, pracovať a realizovať svoje sny.

Diskusia k článku