Výluka v úseku Strážske – Petrovce nad Laborcom – Michalovce

vlacik
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 19 . a 20. septembra 2018, v čase od 10.30 hod. do 15.30 hod.,
realizovať výlukové práce v úseku Strážske – Petrovce nad Laborcom – Michalovce.
V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku vykoná:
19. septembra
– oprava priecestia s jedinečným identifikačným číslom (JIČ)SP 1351v km 52,236,•
20. septembra
– oprava priecestia s
jedinečným identifikačným číslom (JIČ)
SP1357
v km
46
,509
.
Práce budú pozostávať z odstránenia starej priecestnej konštrukcie, trhania koľajového poľa, zriaďovania
podvalového podložia, montáže nového koľajového poľa a smerovej a výškovej úpravy koľaje.
Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.
Cestná uzávierka oboch priecestí potrváod 19. a 20. septembra, v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.
Obchádzka povedie po mestských komunikáciách označených platným dopravným značením.  Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajné trate, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní
vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach

Diskusia k článku