Máme titul Európske mesto športu 2019!

Mesto Michalovce získalo titul Európske mesto športu 2019, ako prvé okresné mesto na Slovensku. Našimi predchodcami boli krajské mestá Košice, Banská Bystrica a Nitra.

Získať tento titul znamená medzinárodné uznanie, zviditeľnenie mesta, zvýšenie úrovne športu a cestovného ruchu, zaradenie mesta do siete miest športu v Európe, zdieľanie skúseností medzi jej členmi, podieľanie sa na niekoľkých kongresoch a konferenciách, ktoré organizuje ACES v oblasti športu v priebehu roka a získanie možnosti zapojiť sa do rôznych grantov Európskej komisie s ďalšími mestami EÚ.

Pre získanie titulu Európske mesto športu sa uskutočnili prvé kroky v uplynulých mesiacoch. Primátor mesta privítal 6. septembra na mestskom úrade Lukáša Vorela, ktorý je členom predstavenstva ACES Europe, organizácie, ktorá pracuje pri Európskej únii v Bruseli. Táto organizácia rozhoduje o udelení titulu Európske mesto športu. Na spoločnom stretnutí prerokovali ďalšie kroky.

V tomto týždni, od 5. do 7. novembra, sme privítali v Michalovciach komisárov z ACES Europe ku kandidatúre na Európske mesto športu 2019. Počas návštevy komisári navštívili viaceré športoviská a športové aktivity v našom meste. V utorok 6. novembra, primátor mesta privítal delegáciu k Európskemu mestu športu na mestskom úrade. Nasledovalo otvorenie športového podujatia pre deti z materských škôl „Vyber si svoj šport“ v športovej hale Gymnázia P. Horova. Delegácia navštívila aj tréning HK Iuventa Michalovce v Chemkostav Aréne a  Základnú školu so športovými triedami na Ulici okružnej. V stredu, 7. novembra sa v zasadačke mestského úradu uskutočnila prezentácia nášho mesta ku kandidatúre a tlačová konferencia, v prítomnosti komisárov ACES Europe: Hugo Alonso z Madridu, Fabrizio Hennig z Milána, Luigi Ciaralli z Ríma, Lukáš Vorel z Čiech, Andrea Junger zo Slovenska a Peter Lengyel zo Slovenska.

Na tlačovej konferencii nám jeden z komisárov Lukáš Vorel oznámil, že komisia hodnotila všetky športové aktivity, športovú infraštruktúru aj zapojenie obyvateľstva do športových podujatí a pridelila mestu body v jednotlivých hodnotených kritériách. Výsledkom bodového hodnotenia, kde je podmienkou na získanie titulu 75 bodov z možných 100, pridelenie titulu Európske mesto športu 2019.

Získanie titulu Európske mesto športu prispeje k zvýšeniu úrovne športových klubov a podujatí, ktoré v meste už existujú. Vytvoria sa ďalšie a hlavne nové podnety, vďaka ktorým sa budú vytvárať väčšie možnosti pre športovanie čo najväčšieho okruhu Michalovčanov i návštevníkov nášho mesta. Veríme, že titul Európske mesto športu 2019 prispeje k tomu, že v našom meste budú žiť zdraví a optimizmom naplnení ľudia, pretože šport práve toto vo svojej podstate ponúka a umožňuje.

Diskusia k článku