Mestskí zamestnanci nebojte sa!

Chcem sa prihovoriť všetkým zamestnancom mesta a zamestnancom základných a materských škôl. To, že sa blížia komunálne voľby sa Vás dotýka viac, ako ktorékoľvek iné voľby. Ste zvyknutí na určitý štandard fungovania, vedenia zo strany mesta a ako väčšina ľudí, neradi by ste opustili svoju komfortnú zónu. Viem presne ako sa cítite, sama som 5 rokov pracovala vo verejnoprávnej inštitúcii. V tom čase prebiehali voľby do NR SR. Zažila som presne to, čo teraz vy. Zastrašovali ma a za vidinou straty zamestnania som dostala presné inštrukcie, koho mám voliť. Keď som sa pýtala služobne starších kolegýň, čo to má znamenať, povedali mi, že to tu tak funguje stále a keď chcem mať prácu, mám robiť to, čo mi povedia. Bola som mladá, zmluvu som mala len na dobu určitú. Predtým som bola asi 10 mesiacov nezamestnaná, myšlienka, že sa mám znovu vrátiť na úrad práce ako uchádzač o zamestnanie, bola hrozná.

Keď si zrátate všetky dôvody, určite mi dáte za pravdu, že sa im podarilo vo mne vyvolať strach. Strach o svoj príjem, strach o moju budúcnosť. Lenže jedna z vecí, ktorú mi Ústava SR zaručuje, je tajná voľba. Preto, aj napriek všetkému, čo som v tej chvíli cítila, som za plentou volila podľa svojho vedomia a svedomia. Ostala som sama sebou. A viete, ako to dopadlo? Voľby vtedy dopadli úplne inak, ako si vedenie želalo, o prácu nikto neprišiel.

Takže sa Vás pýtam? Vy si naozaj myslíte, že keď sa zmení vedenie mesta, že Vás všetkých prepustia? Ozaj tomu veríte? Sú vás stovky. Myslíte si, že Milan Kaplan má doma nejaký dlhý zoznam nových ľudí, ktorí Vás zo dňa na deň vymenia? Čím bližšie k voľbám, tým viac veľvyslancov mestských zamestnancov chodí za Milanom Kaplanom. Pýtajú sa ho v mene kolektívu, či je to pravda, že vás prepustia, alebo dokonca Kaplan chce zrušiť danú organizáciu.  Neverte ničomu, čím Vás zastrašujú. Naopak, Milan Kaplan sa teší na spoluprácu…

Ak aspoň trochu poznáte zákonník práce, tak určite viete, že prepustiť zamestnanca, nie je vôbec jednoduché, dovolím si tvrdiť, že bez závažného dôvodu až nemožné. Takže sa prestaňte báť a zastrašovanie a nátlak hoďte za hlavu. Môžem s čistým svedomím prehlásiť, že drvivá väčšina z Vás, si svoju prácu vážia, zaslúžia si ju a robia ju najlepšie ako len vie. Vy ste tí, ktorí tvoríte hodnoty a image daného úradu. Úradník, ktorý má svoju agendu v poriadku a svedomito si plní svoje pracovné povinnosti, sa nemá absolútne čoho obávať. Preto Vás prosím, v deň volieb, ostaňte samými sebou. Nebojte sa!

Mgr. Lenka Juročková

Manažérka eventov, projektov. Kandidátka za 5. volebný obvod – Stráňany, SNP, IBV .

Diskusia k článku