Michalovský Pegas pre laureátov titulu Čin roka

Cesta k úspechu vedie cez obrovské a odhodlané činy“, povedal Tonny Robbins. Takouto cestou kráčajú aj tí, ktorým bude vo štvrtok, 21. marca o 17.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach udelený titul Čin roka 2018.

To najlepšie, čo v meste Michalovce máme je program, na ktorom si Michalovského Pegasa prevezmú tí jednotlivci alebo kolektívy, ktorí v predchádzajúcom roku dosiahli mimoriadny výsledok v  rôznych oblastiach života. Návrh na udelenie tohto titulu môže podať poslanec mestského zastupiteľstva, primátor mesta, mimovládne organizácie, stavovské profesijné organizácie aj občania.

V kategórii jednotlivci bude v oblasti školstva ocenená učiteľka slovenského jazyka PaedDr. Gabriela Andrišová. Žiaci ZŠ T. J. Moussona pod jej vedením získali s divadlom v nemeckom jazyku v súťaži Jazykový kvet prvé miesto v krajskom a v celoslovenskom kole. Z rúk primátora mesta Viliama Zahorčáka si ocenenie prevezme aj žiačka druhého ročníka Základnej umeleckej školy v Michalovciach  Martina Bálintová za získanie  zlatého pásma na Regionálnej klavírnej súťaži Poetika klavíra s medzinárodnou účasťou v sólovej hre na klavíri a zlatého pásma  v piatej kategórii na Regionálnej klavírnej súťaži s celoslovenskou účasťou v sólovej hre na klavíri v Spišskej Novej Vsi. Ocenená bude aj za získanie titulu laureát a zlaté pásmo v II. kategórii v Celoslovenskej súťaži   v štvorručnej hre na klavíri Schneiderova Trnava a strieborného pásma v Celoslovenskej súťaži v štvorručnej hre na klavíri Banskoštiavnické kladivká. Ocenená v oblasti školstva bude aj Bc. Alena Niklasová. Jej žiačky Zoe Babinčáková a Dominika Puchírová získali medzinárodnú cenu Madame Humanité, ktorú udeľuje Open Society of Artists – World Union of Culture. Jej ďalšie žiačky Martina Semjanová, Marína Mirdalová, Nina Babinčáková získali prvé miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži Budimírske studničky. Žiačka Zoe Babinčáková získala v Celoslovenskom bienále Detskej výtvarnej tvorby – Farebný svet Hlavnú cenu. Titul Čin roka bude udelený aj učiteľovi telesnej výchovy Mgr. Gerhardovi Puchírovi za dosiahnuté výsledky v záujmovej činnosti žiakov na ZŠ T. J. Moussona – odbor florbal. Jeho zverenci získali prvé miesto v celoročnom turnaji chlapcov SK Liga vo florbale organizovanou Nadáciou televízie JOJ s podporou MŠ SR, ktorý vyvrcholil v auguste 2018. V oblasti školstva bude ocenená aj učiteľka Mgr. Renáta Perunková. Za reprezentáciu školy, mesta a štátu v záujmovej činnosti so žiakmi CVČ pri ZŠ T. J. Moussona. Pod jej vedením získali žiaci na medzinárodnej  tanečnej súťaži v Písku v novembri 2018 dve zlaté, jednu striebornú a tri bronzové medaily. Anetta Vargová bude ocenená za získanie ocenení žiakov, ktorých pripravovala na súťaže v hre na klavíri. Jej žiaci Damián Iški-Janík, Martina Bálintová a Tamara Miktová získali titul laureát a umiestnenia v zlatých a strieborných pásmach na Regionálnej klavírnej súťaži Poetika klavíra s medzinárodnou účasťou  v sólovej hre na klavíri, na Regionálnej klavírnej súťaži s celoslovenskou účasťou v sólovej hre na klavíri v Spišskej Novej Vsi, v celoslovenskej súťaži v štvorručnej hre na klavíri Schneiderova Trnava a Banskoštiavnické kladivká.

V oblasti športu budú ocenení Gabriel Čopák, st., Dávid Gajdoš, Michaela Marcinová, Mgr. Ivan Sirko. Tréner tretej triedy v klube ŠK Zemplín Michalovce, asistent tréner Centra talentovanej mládeže – oblasť Východ, skúšobný komisár I. triedy a držiteľ majstrovského stupňa 4. DAN, Gabriel Čopák, st., bude ocenený za dosiahnuté výsledky vo veterán jude – 5. miesto na Majstrovstvách sveta  veteránov Cancun Mexiko, 1. miesto na Medzinárodných majstrovstvách Českej republiky, 2. miesto na medzinárodných majstrovstvách Maďarska a 2. miesto na Veľkej cene Sokol Bratislava. Člen ORCA Michalovce, Dávid Gajdoš získa titul Čin roka za  titulu majstra SR v na krátkom aj dlhom bazéne (disciplína 50m prsia), splnenie limitu a účasť na Majstrovstvách Európy juniorov Helsinky, Fínsko (disciplína 50m prsia). Najvýznamnejší úspech však je splnenie sna každého športovca, a to splnenie limitu a účasť na Olympijských hrách mládeže Buenos Aires, Argentína, (disciplína 50m prsia). Žiačka športovej triedy ZŠ, J.A.Komenského 1 so zameraním na atletiku, Michaela Marcinová bude ocenená za prvé miesta na Majstrovstvách Východoslovenského regiónu v hode kriketovou loptičkou za účasti 20 oddielov a vo vrhu guľou v Bratislave za účasti 20 oddielov, ďalej za  prvé miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky v atletike mladších žiakov v hode kriketovou loptičkou za účasti 65 oddielov, druhé miesto na Európskych detských olympijských hrách v Brne v hode kriketovou loptičkou za účasti 16 krajín Európy a 1600 pretekárov a štvrté miesto na medzištátnom stretnutí vo Varšave za účasti 7 štátov Európy v hode kriketovou loptičkou. Posledným oceneným v oblasti školstva bude Mgr. Ivan Sirko. Menovaný je prezidentom Europian Horting Federation a prezidentom Európskeho hortingového zväzu MMA, ktoré sídli v Michalovciach. V roku 2018  sa stal prezidentom v Sambo Combat Pro.  Zároveň mu bolo v roku 2018 udelené vzácne ocenenie: Medaila za rozvoj Ukrajinského nacionálneho športu MMA Horting.

V oblasti kultúry bude ocenená dirigentka speváckeho zboru Pro Musica Mgr. Viera Džoganová DiS.art. za získanie zlatej medaily  DSZ  Pro Musica na 36. ročníku International Choral Competition of Preveza v Grécku a prvého miesta na Medzinárodnej súťaži VOCE MAGNA v Žiline.

Za humanitný čin bude ocenená učiteľka PaedDr. Monika Tóthová a krúžok Šikovných rúk. Z tohtoročnej vianočnej burzy prispejú sumou 400 eur žiakovi na operáciu v USA. Od decembra 2007 prispeli z vianočných a veľkonočných búrz Nadácii Dobrý anjel sumou 3 950 eur. V kategórii kolektívy bude za svoje úspechy ocenených osem kolektívov.

V oblasti športu IUVENTA Michalovce – družstvo žien – družstvo žien sa v roku 2018 stalo už jedenásťnásobným majstrom Slovenska, obsadilo 3. miesto v medzinárodnej súťaži MOL a deviatykrát vyhralo Slovenský pohár. V jesennej časti aktuálnej sezóny je družstvo žien na 1. priečke v medzinárodnej súťaži. Ocenená bude aj  HK DUKLA INGEMA Michalovce za víťazstvo St. Nikolaus  1. hokejovej ligy v súťažnom ročníku 2017/2018. Športový Kickbox klub Michalovce získa ocenenie Za organizáciu Majstrovstiev Slovenska v kickboxe 2018 (kadeti, juniori, seniori)  a za získané úspechy na tomto podujatí. Za víťazstvo v prvej lige v sezóne 2017/2018 a postup do extraligy mužov bude ocenený aj Športový klub stolného tenisu. V oblasti kultúry ocenenie Čin roka získajú Tanečná skupina sluchovo postihnutých Zemplindance za prvé miesto a titul majsterky Slovenska v súťaži Pohyb bez bariér v kategórií znevýhodnených skupín a Folklórny súbor Jurošík za prvé miesto na Medzinárodnom festivale kultúry a umenia v Buyukcekmece – Istanbul, v Turecku.

Ocenená v oblasti školstva bude Tanečná skupina Divas pri ZUŠ, Štefánikova 20 za prvé miesta na Medzinárodnom súťažnom festivale pre deti a mládež GOLD EUROPE v Prahe, prvé miesta v Medzinárodnom kole tanečnej súťaže Pohyb bez bariér v Žiline a prvé miesta na Celoslovenskej súťaži Pribinov pohár v Nitre. V novembri 2018 sa II. stupeň  ZUŠ zúčastnil najväčšieho tanečného festivalu v strednej Európe DANCE LIFE 2018.

Občianske združenie Inštitút sociálno – ekonomických otázok získa ocenenie v oblasti humanita za zakúpenie a inštaláciu automatického externého defibrilátora na záchranu ľudského života pre občanov a zakúpenie trenažérskeho automatického externého defibrilátora a spolupráca so SČK – územným spolkom Michalovce pri výučbe použitia prístroja pri záchrane života.

 

Kultúrny program pre ocenených aj divákov si pripravili žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy TalentUm.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Diskusia k článku