Deň advokácie opäť prináša právne poradenstvo občanom zadarmo

V stredu 24. apríla 2019 Vás pozývame, v spolupráci s primátorom mesta Viliamom Záhorčákom, do priestorov budovy mestskej polície na Námestí osloboditeľov 81, kde Vám regionálni advokáti poradia v oblastiach pracovného, rodinného, civilného i trestného práva.

V rámci Dňa advokácie si Slovenská advokátska komora pripomína prijatie zákona o slobodnom a nezávislom výkone advokátskeho povolania.  Ako už býva zvykom, komora oslavuje tento sviatok poskytovaním bezplatných právnych rád občanom. Nepremeškajte túto možnosť. Prečítajte si, kde budete môcť dostať právne rady zadarmo.

 

Záujemcovia o právnu pomoc sa budú môcť poradiť s advokátmi v stredu 24. apríla 2019 v čase od 9:00 -14:00 hod. na týchto miestach:

BRATISLAVA – sídlo Slovenskej advokátskej komory, Kolárska 4

KOŠICE – regionálna kancelária SAK, Floriánska 19

ŽILINA – Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1

BANSKÁ BYSTRICA – Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26

TRNAVA – bývalá budova Tatraskla, oproti Mestskému úradu na Trhovej ulici 2

TRENČÍN  – Mestský úrad Trenčín, Mierové námestie 2

PREŠOV – Mestský úrad Prešov, Jarkova 26

POPRAD – Mestský úrad Poprad, Námestie Jána Pavla II. 2802/3

NITRA – Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60

DUNAJSKÁ STREDA – budova Obchodno-informačného centra, Alžbetínske námestie 1203

ROŽŇAVA – Radnica, Námestie baníkov 32

MICHALOVCE – budova mestskej polície, Námestie osloboditeľov 81

 

Pri príležitosti Dňa advokácie sme sa rozprávali s predsedom Slovenskej advokátskej komory JUDr. Tomášom Borecom.

Znamená advokát a právnik to isté?

Každý advokát je právnik, ale nie každý právnik je advokátom. Právnikom je ten, kto ukončil vysokoškolské štúdium na právnickej fakulte. Ak sa chce právnik stať advokátom, má pred sebou ešte dlhú cestu.  Musí sa zamestnať u školiteľa – advokáta, pod ktorého dohľadom sa bude 3 roky pripravovať na prácu advokáta, následne musí  vykonať náročné skúšky a zložiť advokátsky sľub, ktorým sa zaviaže k bezúhonnosti a spoľahlivosti. Advokát má disciplinárnu aj hmotnú zodpovednosť za svoje konanie, musí byť poistený pre prípad, že by v rámci výkonu svojho povolania spôsobil škodu.

Prečo by mal mať každý svojho advokáta?

Takmer všetky úkony nášho každodenného života nesú so sebou právny následok. Je preto dobré, ak máte pri sebe advokáta, s ktorým si môžete Vaše kroky skonzultovať a odborne sa poradiť. Advokát je bojovníkom za Vaše práva. Často býva jedinou osobou, ktorá je na Vašej strane a hľadá všetky možnosti, ako Vám pomôcť pri riešení Vašej situácie. Zastupuje Vaše práva a záujmy a v prípade, ak sú Vaše práva alebo slobody ohrozené, poukazuje na protizákonný stav.

Nemám na advokáta peniaze. Čo v tomto prípade?

Už v momente vstupovania do zmluvných vzťahov a záväzkov, akými sú napríklad kúpa či predaj nehnuteľnosti, podpisovanie zmlúv a tlačív plné odkazov na paragrafy, zakladanie firiem a mnohé iné, je potrebné myslieť na to, aké významné právne dôsledky z nich pre Vás vyplynú. Počiatočné výdavky na advokáta sa môžu ukázať v závere ako jedna z najlepších investícií. Ušetria Vám viac ako len financie, vyhnete sa chybným rozhodnutiam a prípadným súdnym sporom.

Ako si vybrať advokáta?

Výber advokáta je dôležitý krok. Musíte mu úplne veriť, preto je dobré vybrať si ho na základe referencií, odporúčaní, odbornej špecializácie, jazykových znalostí a regionálnej pôsobnosti. Pomôcť Vám môže aj web stránka www.advokatinavasejstrane.sk, ktorá odkazuje priamo na sekciu Výber advokáta, kde je zoznam všetkých advokátov zapísaných v Slovenskej advokátskej komore.

Diskusia k článku