Druhé plošné testovanie v Michalovciach

Prvú etapu plošného testovania sme absolvovali počas uplynulého víkendu. Najbližší víkend  7. a 8. novembra nás všetkých čaká druhá etapa.

Mesto Michalovce v súvislosti so zabezpečením hladkého priebehu testovania pokračuje v úzkej spolupráci s organizáciami a inštitúciami, ktorí toto testovanie pripravujú.

Sme v intenzívnom kontakte s vojakmi Ozbrojených síl SR. Odberné miesta, ktoré boli stanovené počas prvej etapy, ostávajú v platnosti a ich zoznam uvádzame v prílohe tejto správy. Testovanie bude prebiehať počas dvoch dní, v piatok a v sobotu. Zmena oproti prvej etape nastáva iba v čase, testovať sa bude od 8.00 do 20.00 hod. Bez zmeny ostáva skutočnosť, že na testovanie môžete prísť na ktorékoľvek odberné miesto, nezávisle od miesta trvalého pobytu, a kedykoľvek vo vymedzenom čase 7. až 8. novembra od 8.00 do 20.00 hod. Odberné tímy budú mať počas dňa dve prestávky, na obed od 12.00 do 12.45 hod. a večer od 17.00 do 17.30 hod.

Na druhú etapu plošného testovania v Michalovciach je zabezpečený dostatok administratívnych pracovníkov, ktorí budú v skupinách testovacích tímov, a rovnako aj dostatočný počet náhradníkov z radov dobrovoľníkov. Podľa informácií od Ozbrojených síl je zabezpečený aj dostatok zdravotníckeho personálu. V neposlednom rade Mesto doplnilo zásoby dezinfekčného materiálu a ochranných prostriedkov.

P. č. Názov okrsku Adresa
1 II. ZŠ, Jána Švermu Jána Švermu 1351/6, 07101 MI
2 II. ZŠ, Jána Švermu Jána Švermu 1351/6, 07101 MI
3 II. ZŠ, Jána Švermu Jána Švermu 1351/6, 07101 MI
4 VI. ZŠ, Okružná Okružná 1313/17, 07101 MI
5 VI. ZŠ, Okružná Okružná 1313/17, 07101 MI
6 IV. ZŠ, Jána A.Komenského Jana A. Komenského 1337/1, 07101 MI
7 IV. ZŠ, Jána A.Komenského Jana A. Komenského 1337/1, 07101 MI
8 IV. ZŠ, Jána A.Komenského Jana A. Komenského 1337/1, 07101 MI
9 VII. ZŠ, Krymská Krymská 3496/5, 07101 MI
10 III. ZŠ, Moskovská Moskovská 184/1, 07101 MI
11 III. ZŠ, Moskovská Moskovská 184/1, 07101 MI
12 SOŠ technická, Kapušianska Kapušianska 531/6, 07101 MI
13 Cirkevná ZŠ sv. Michala Volgogradská 183/2, 07101 MI
14 Gymnázium, Ľudovíta Štúra Ľudovíta Štúra 47/26, 07101 MI
15 Gymnázium, Ľudovíta Štúra Ľudovíta Štúra 47/26, 07101 MI
16 V. ZŠ, Školská 3125/2 Školská 3125/2, 07101 MI
17 SOŠ technická, Partizánska Partizánska 2990/1, 07101 MI
18 SMM, s.r.o., Partizánska Partizánska 3002/23, 07101 MI
19 Technické a záhradnícke služby Partizánska 3038/55, 07101 MI
20 Mestské kultúrne stredisko Nám. osloboditeľov 916/25, 07101 MI
21 TOPO – Life, Topolianska Topolianska 2826/168, 07101 MI
22 I. ZŠ T. J. Moussona T. J. Moussona 2503/4, 07101 MI
23 I. ZŠ T. J. Moussona T. J. Moussona 2503/4, 07101 MI
24 Stredná zdravotnícka škola Masarykova 1945/27, 07101 MI
25 Kultúrno spoloč. dom, A. Šándora Andreja Šándora 1509/1, 07101 MI
26 VIII. ZŠ Pavla Horova Kpt. Nálepku 1070/16, 07101 MI
27 Angy mlyn Ulica mlynská
28 Ulica Gerbova Ulica Gerbová

Diskusia k článku