Znečistenie PCB v Strážskom je obrovské

Podľa Juraja Lukáča, je potrebné PCB látky odstrániť z pôdy v okolí Strážskeho a Michaloviec do hĺbky štyroch metrov! A to za finančne náročnej technológie ktorá by musela vybagrovať všetku zeminu. Zamorená je zem od Strážskeho až po celý Michalovský okres v povodí rieky Laborec a Zemplínskej Šíravy. Podľa Lukáča je nutné vytvoriť silnejší občiansky aktivizmus v okolí Strážskeho či Michaloviec a následne žalobami za ujmu na zdraví dotknutých osôb vytvoriť celospoločenský tlak na politikov.

Juraj Lukáč je zakladateľ a náčelník občianskeho lesoochranárskeho združenia VLK. Zachránil desiatky hektárov lesov a so svojím združením vytvoril množstvo prírodných rezervácií po celom Slovensku. Bojuje aby 10% územia bolo bez zásahu človeka.

Zemplínsky dialóg potrebuje Vašu pomoc:
Budeme vďační za každé euro, ktoré pošlete na náš spoločný boj za ekonomicky úspešný a lepší Zemplín, v ktorom naše deti budú vedieť pracovať a žiť.
číslo účtu: SK19 1111 0000 0012 4695 0000
Názov: dar pre dialog

Diskusia k článku