Florbalová hala už slúži športovcom

V areáli Základnej školy T. J. Moussona vyrástla v uplynulom roku úplne nová športová hala. Prednostne slúži michalovským florbalistom, prebiehajú tu tréningy, zápasy a turnaje, ale slúži aj na vyučovanie hodín telesnej a športovej výchovy, žiacke tréningy bedmintonu, vybíjanej či atletiky.

Slávnostné otvorenie florbalovej športovej haly sa uskutočnilo v utorok 24. mája za prítomnosti primátora Viliama Zahorčáka a ďalších pozvaných hostí. Medzi prítomnými boli športoví funkcionári Anton Siekel, prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), prezident Slovenského zväzu judo Ján Krišanda, predseda Olympijského klubu Michalovce Jozef Uchaľ a tiež Martin Kohút, bývalý prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja a viceprezident SOŠV. Primátor mesta po slávnostnom otvorení vyjadril poďakovanie všetkým, vďaka, ktorým sa šport v Michalovciach neustále rozvíja a napreduje. „Verím, že novopostavená hala pomôže  florbalovému klubu Eastern wings dosahovať ďalšie úspechy a prispeje tiež k rozvoju florbalu v našom meste,“ povedal primátor a vyjadril presvedčenie, že v budúcnosti sa podarí komplexne zrekonštruovať celý športový areál Základnej školy T. J. Moussona, ktorý by mohol byť ozdobou Michaloviec.

Prezident SOŠV Anton Siekel ocenil prístup vedenia mesta Michalovce k budovaniu športovej infraštruktúry a samotnú halu označil za moderné športovisko. Primátorovi odovzdal Cenu prezidenta SOŠV za významnú podporu rozvoja športu a športovej infraštruktúry v meste Michalovce. Je to prvá takáto cena, ktorú prezident SOŠV udelil. „Cesta Michaloviec v oblasti športu je jednoznačným príkladom pre ostatných. Primátor Zahorčák je prvý, ktorý takúto cenu za dlhoročný prínos v oblasti športu dostal,“ povedalSiekel.

Florbalová hala vyrástla v priebehu necelých osem mesiacov. Areál staveniska bol odovzdaný v apríli 2021 po odsúhlasení finančných prostriedkov v rozpočte Mesta a výbere zhotoviteľa stavby na základe verejného obstarávania. Jednopodlažná oceľová hala má pôdorysné rozmery 24m x 44m a výšku deväť metrov. Hlavný vstup do haly vedie z existujúcej spevnenej plochy školského dvora, ktorá v súčasnosti slúži na parkovanie a zásobovanie. Vstup z exteriéru do priestoru komunikačného prepojenia je riešený bezbariérovo a stavba spĺňa podmienky na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Hala je prepojená s existujúcou spojovacou chodbou, a tým aj s vnútornými komunikačnými priestormi školy, čo umožňuje využívať existujúce školské šatne a hygienické zariadenia aj pre halu. Stavebné práce boli ukončené koncom minulého roka.

Finančné náklady za dielo boli vo výške 575 tisíc eur. Finančný príspevok od Slovenského olympijského a športového výboru v rámci projektu Národný športový projekt predstavuje 185 tisíc eur, zvyšok bol financovaný z vlastných zdrojov Mesta.

Florbal, moderný a dynamický šport, sa v Michalovciach výraznejšie rozvíja od roku 2008, kedy skupinka nadšencov založila florbalový klu. V Eastern Wings začala rásť nová generácia florbalistov i florbalistiek. V súčasnosti v klube trénujú kategórie mladšej a staršej prípravky, mladší žiaci, starší žiaci, dorastenci, juniori a tiež dievčenské kategórie. O tom, že práca trénerov s mládežou je kvalitná, svedčia ich výsledky na súťažiach a turnajoch. Dorastenci získali piate miesto v regionálnej lige, družstvo mladších žiačok si na celoslovenskom Turnaji mládeže vybojovalo šieste miesto. Najväčším a zároveň historickým úspechom je v tejto sezóne prvenstvo juniorov v regionálnej lige, a teda postup do extraligy Slovenska. Za veľký úspech práce s mládežou možno považovať aj to, že z klubu v Michalovciach traja starší žiaci, traja dorastenci a dvaja juniori sú reprezentanti Slovenska.

Diskusia k článku