Ocenili sme najúspešnejších športovcov a športové kolektívy mesta Michalovce za rok 2022

Mesto Michalovce je dlhodobo známe tým, že podporuje šport a športové kluby v meste. Nie je tomu tak len z pohľadu finančnej stránky, ale aj oceňovaním úspechov michalovských športovcov. A to je dôvod prečo sa vo štvrtok 2. marca popoludní v priestoroch obradnej siene mestského úradu stretol výber najúspešnejších športovcov  športových kolektívov.

Ocenením chce mesto vyjadriť poďakovanie za športovú reprezentáciu a propagáciu Michaloviec doma i v zahraničí. Patrí im však aj za osobný profesionálny prístup a disciplínu pri plnení povinností športovca, vďaka čomu dosiahli mimoriadny športový úspech. Sme veľmi radi, že sa slávnostné podujatie mohlo uskutočniť, a to o to viac, že naposledy sa oceňovanie našich najúspešnejších športovcov a športových kolektívov konalo ešte v roku 2019. Tešíme sa, že športový život v Michalovciach aj napriek náročným uplynulým dvom rokom neustal, že žije a rozvíja sa.

Ocenenie si z rúk primátora Miroslava Dufinca prevzalo 25 ocenených v kategórii mládeže a 13 v kategórii dospelých. Pripájame zoznam ocenených.

V kategórii mládež – žiactvo – jednotlivci boli ocenení:

Jakub KALOČAY – Kickbox klub Michalovce

Samuel KOPČIK – športový strelecký klub mládež Michalovce

Barbora Sabovová – MŠK Iuventa Michalovce

Jakub KOLESÁR – PK Orca Michalovce

Matej UHĽÁR – atletický klub Comenium Michalovce pri IV. ZŠ na Komenského ulici

V kategórii mládež – žiactvo – kolektívy boli ocenení:

Družstvo starších žiakov U15 1. BK Michalovce

Družstvo mladších  žiakov ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce

Družstvo žiakov ŠK Zemplín JUDO Michalovce

V kategórii mládež – dorast – jednotlivci boli ocenení:

Maroš SOKIRKA – florbalový klub  Eastern Wings Michalovce

Emma SABADOŠOVÁ – Kickbox klub Michalovce

Pavol PROKOPOVIČ – hráč Hokejového klubu Dukla Michalovce-mládež a družstva mužov HK Dukla Ingema Michalovce

Michal DEMKO – basketbalový klub 1. BK Michalovce

Juraj EĽKO – Športový strelecký klub Mládež Michalovce

Gabriel ČOPÁK ml. – ŠK  Zemplín Judo Michalovce

Matej IVANOV – Fitness klub centrum Ján Berdy Michalovce

Eva ŠIMKOVÁ – ŠK Zemplín silový trojboj Michalovce

Barbora POLIEVKOVÁ – MŠK Iuventa Michalovce

Marína MARCINOVÁ – PK Orca Michalovce

Adam Bruno RAFAJ – boxing club Zemplín Michalovce 1950

Dávid PETRIK – MFK Zemplín Michalovce

V kategórii mládež – dorast – kolektívy boli ocenení:

Družstvo starších dorasteniek MŠK Iuventa Michalovce

Družstvo juniorov HK Dukla Michalovce – mládež

Družstvo dorastencov ŠK Zemplín Judo Michalovce

Družstvo juniorov EASTERN WINGS Michalovce

V kategórii dospelí – jednotlivci boli ocenení:

Pavol REGENDA – hokejový klub Dukla Ingema Michalovce

Martina POPOVCOVÁ – MŠK Iuventa Michalovce

Zoran ZÁHRADNÍK – MFK Zemplín Michalovce

Peter KOLESÁR – ŠK Zemplín Judo Michalovce

Peter KUDĚLKA – Klub vojakov v zálohe Michalovce

Patrik ŠOFFA – MMA Michalovce

Dagmar LIPTÁKOVÁ – Fitness klub centrum Ján Berdy Michalovce

Marek ŠIMURDA – ŠK Zemplín silový trojboj Michalovce

Ocenenie za propagáciu bežeckého a amatérskeho športu dostali:

Martin HABURA – klub extrémnych športov Yeti Michalovce

František JACKO – bežecký klub AC Michalovce

V kategórii dospelí – kolektívy boli ocenení:

Ženy MŠK Iuventa Michalovce

Ženy ŠK Zemplín Judo Michalovce

MMA Michalovce

Na záver slávnostného oceňovania boli udelené aj dve mimoriadne a špeciálne ceny.

Cena predsedu Olympijského klubu Michalovce

Cena predsedu OK Michalovce bola udeľovaná prvý krát a je určená jednotlivcovi, kolektívu, klubu či organizácii, ktorá v uplynulom kalendárnom roku výrazne prispela k šíreniu myšlienok olympizmu a fair play, k rozvoju a popularizácii športu v meste, k trvalej udržateľnosti v športe alebo dosiahla výrazný športový úspech. Za minulý kalendárny rok 2022  OK Michalovce udelil Cenu predsedu Pavlovi Regendovi za zisk bronzovej olympijskej medaily na ZOH 2022 v Pekingu. Cenu odovzdal predseda OK Jozef Uchaľ.

Ocenenie za dlhoročnú činnosť pre predsedu Rady športových klubov dostal Igor Remák.

Za jeho prínos a propagáciu michalovského športu. Predsedom Rady ŠK bol od jej vzniku v roku 2008. Rada ŠK je poradným orgánom primátora mesta a jej hlavnou úlohou je podieľať sa na riešení otázok v oblasti športu v meste, na požiadanie primátora mesta sa zúčastňovať na vypracovaní stanovísk k zásadným materiálom, ktoré sú predkladané mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu v oblasti športu, či vyjadrovať sa k návrhom na udelenie čestného občianstva, Ceny Mesta v oblasti športu, ako i k ďalším otázkam v oblasti športu.

Diskusia k článku