Senior karta ponúka výhody aj v roku 2023

Mesto Michalovce ponúka už od roku 2008 seniorom s trvalým pobytom v našom meste možnosť používať Senior kartu. Táto karta umožňuje držiteľovi využívať rôzne zľavy, ktoré poskytuje mesto, ním zriadené organizácie alebo iné organizácie na základe dohody s mestom.

Na návrh Odboru sociálnych vecí MsÚ Michalovce schválil primátor v zmysle VZN č. 174/2015 podmienky  používania a rozsah výhod držiteľov Senior karty v roku 2023. V tomto roku si teda seniori môžu uplatniť tieto výhody:

 • Zvýhodnené zápisné do Zemplínskej knižnice G. Zvonického. Konečná cena po zľave je vo výške 1 euro.
 • Bezplatné vstupné na kultúrne podujatia organizované Mestským kultúrnym strediskom Michalovce (MsKS), ktoré budú označené skratkou SK (Senior karta).
 • Zvýhodnené vstupné do Zemplínskeho múzea na stále expozície a na príležitostné výstavy je vstupné vo výške 1,50 eur.
 • Zľavnené vstupné vo výške 50% z ceny lístka na výstavy a vernisáže Krajskej hvezdárne a Zemplínskeho kultúrneho centra.
 • Zľavnené vstupné do mestskej plavárne (po ukončení rekonštrukcie).
 • Bezplatné parkovanie na parkovacích plochách v správe TaZS Michalovce.
 • Zľavnený vstup na športové podujatia:
  • futbal – zľava na základe platného cenníka, zľava na majstrovské domáce zápasy MFK Zemplín Michalovce, nekrytá tribúna 4 eurá/zápas, permanentka nekrytá tribúna 30 eur/sezóna,
  • basketbal – na všetky podujatia 1. BK Michalovce je voľný vstup,
  • hokej – 50% zľava, HK Dukla Ingema Michalovce vyhradí pre seniorov 5% z celkovej kapacity divákov s tým, že lístky budú so zľavou 50% a zakúpenie bude možné len v pokladni a po preukázaní sa Senior kartou. Ceny lístkov budú nastavené podľa toho, či sa jedná o základnú časť, štvrťfinále, semifinále alebo finále,
  • hádzaná – zľavnené vstupné na zápasy MOL Ligy Iuventa Michalovce vo výške 1 euro.

Organizácia, ktorá poskytuje zľavy na kultúrne, spoločenské alebo športové podujatie, môže niektoré akcie komerčného charakteru z poskytovania zliav vylúčiť. Túto skutočnosť oznámi spolu s oznamom o konaní akcie a zároveň to zverejní pri vstupe na akciu. Všetky Senior karty sú platné neobmedzene. Odbor sociálnych vecí MsÚ vedie evidenciu vydaných Senior kariet.

Nárok na vydanie Senior karty majú občania s trvalým pobytom v meste Michalovce po dovŕšení veku 65 rokov. Senior karta je platná spolu s predložením dokladu totožnosti.

Ak má senior záujem o Senior kartu je potrebné vyplniť žiadosť o jej vydanie a tú následne zaslať poštou na Mestský úrad (Námestie Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce), alebo ju zaniesť osobne na podateľňu mestského úradu. Senior kartu vydáva odbor sociálnych vecí mestského úradu, kde si ju môže žiadateľ aj osobne prevziať po uplynutí lehoty 15 dní odo dňa podania žiadosti. Ak žiadateľ neprevezme Senior kartu osobne na odbore sociálnych veci v lehote 15 až 30 dní od podania žiadosti, táto mu bude zaslaná poštou na adresu trvalého bydliska. Žiadosť je dostupná aj na web stránke mesta Michalovce.

V uplynulom roku 2022 mesto vydalo 96 Senior kariet.

Diskusia k článku