Mesto Michalovce dostalo ocenenie ako najlepší verejný obstarávateľ

Portál Transparex udelil Mestu Michalovce ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. Ocitli sme sa tak na popredných priečkach spomedzi 5400 verejných obstarávateľov a získali hodnotenie A+ veľmi zodpovedný obstarávateľ.

Projekt  Transparex je informačný systém, ktorý sa zameriava na zhromažďovanie a analýzu dát z oblasti verejného obstarávania. Vyhodnotili takmer 150 tisíc zákaziek za rok 2021, ktoré boli realizované viac než 5 300 obstarávateľmi. Tak vznikol rebríček s názvom Zodpovedný obstarávateľ 2021. Z hodnotenia vyplynulo, že Mesto Michalovce verejné obstarávanie realizovalo s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže.

Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ bolo udelené len 229 najlepším verejným obstarávateľom z celkového počtu 3 904 hodnotených subjektov.

Za toto ocenenie môžeme poďakovať našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania v našom meste. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám tak pomáha šetriť verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné postavenie Mesta Michalovce v očiach občanov a celého Slovenska.

Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 udelila spoločnosť ProWise, a.s., ktorá projekt Transparex prevádzkuje.

Diskusia k článku