Obnova historického parku Kerta je ukončená. Pozývame Vás na jeho otvorenie

Mesto Michalovce začalo v júni minulého roku s revitalizáciou historického parku Kerta. Rekonštrukčné prace sú ukončené. Park slávnostne otvoríme 26. augusta o 14.00 hod.

Obnova parku bola súčasťou projektu cezhraničnej spolupráce s názvom Revitalizácia parkov Kerta a Széphalom, ktorý podalo mesto Michalovce spolu s partnerom, mestom Sátoraljaújhely, ešte v roku 2019. Reagovali spoločne na výzvu programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Maďarsko.

Projekt bol úspešný a výška poskytnutého príspevku z prostriedkov Európskej únie pre oboch partnerov predstavovala 1 018 007,60 eur. Po schválení projektu mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Vo verejnej súťaži zvíťazila firma C&S GROUP, s.r.o., z Michaloviec. Hlavnou architektkou bola Ing. Arch. Kvetoslava Miľáková. Projekt a návrh vstupnej brány a detského ihriska realizovala michalovská firma mmm projects, s.r.o. Ďalšími dodávateľmi na základe verejného obstarávania boli firmy: Štúdio – 21 plus, s.r.o., (stavba detského ihriska), Ostpol Slovakia, s.r.o., (vstupná brána) a Syteli, s.r.o., (kamerový systém). Celá obnova parku stála 650 901 eur. Financovaná bola z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a mestského rozpočtu. Financovanie mesta predstavovalo 51 784,60  eur.  

Počas 15 mesiacov prác sa rekonštruovala existujúca sieť chodníkov, ktorá je v súlade s historickými podkladmi.  Súčasťou obnovy prírodného parku Kerta bola aj výsadba zelene a celková úprava okolia, osadenie drobnej parkovej architektúry a mobiliáru. Celkovo pribudlo  1920 m nových chodníkov, 41 lavičiek, 23 odpadkových košov, altánok, vstupná brána a dva prvky detského ihriska. V rámci prevencie voči vandalizmu a ochrany parku bol nainštalovaný už spomínaný kamerový systém spolu s osvetlením a senzorom na evidenciu návštevnosti parku. Kamery sú napojené na mestský kamerový systém. Nové verejné osvetlenie zabezpečuje bezpečný pohyb osôb aj v neskorších hodinách.  Svetlá lemujú sieť chodníkov a vytvárajú tak dokonalú symbiózu historického a moderného vizuálu parku.  

Realizáciou projektu chce mesto prispieť k obnove historickej časti mesta, vytvoriť kultúrnu a oddychovú zónu, a tak obnoviť význam a postavenie dôležitého územia v rámci mesta, ktoré danej oblasti historicky prináleží.

Park Kerta patrí medzi 23 národných kultúrnych pamiatok na území mesta zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Nachádza sa v ňom približne 60 vzácnych druhov drevín, medzi nimi aj 370-ročný dub letný, dub cerový, jaseň americký a iné. Je zároveň najrozľahlejším parkom v našom meste a jeho revitalizáciou vzniklo príjemné miesto na oddych, prechádzky s deťmi či pobyt na čerstvom vzduchu.

Všetkých srdečne pozývame na slávnostné otvorenie parku Kerta, ktoré sa uskutoční 26. augusta o 14.00 hod. Navštívte náš obnovený park a spravte si radosť programom, ktorý je pre Vás pripravený. Môžete si so sebou priniesť piknikové koše, kolieskové korčule alebo kolobežky a stráviť tak príjemné popoludnie.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Diskusia k článku