V Strážskom sa začína výstavba nového kruhového objazdu

V meste Strážske sa zajtra spúšťajú stavebné práce súvisiace s vybudovaním okružnej križovatky. Nový kruhový objazd so spojovacími vetvami sa postaví na existujúcej priesečnej neriadenej križovatke ciest prvej triedy I/18 a I/74. Vodiči sa tak budú musieť pripraviť aj na čiastočné dopravné obmedzenia. Zmluvný termín realizácie je 12 mesiacov. Dielo pre Slovenskú správu ciest za 874-tisíc EUR bez DPH zrealizuje spoločnosť EUROVIA SK.

Vďaka prestavbe križovatky a jej novému dopravno-technickému riešeniu sa dosiahne lepšia prehľadnosť a zlepší sa plynulosť prejazdu vozidiel. S tým súvisí aj zvýšenie bezpečnosti, zlepšenie komfortu účastníkov cestnej premávky a zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie. Križovatka v centre mesta Strážske je v súčasnosti riešená ako úrovňová priesečná neriadená križovatka cesty I/18 v smere na Michalovce a Vranov nad Topľou, s cestou I/74 v smere na Humenné a miestnou komunikáciou na ulici Mierová. Vzhľadom na dopravný význam križujúcich sa komunikácií a vysokú intenzitu dopravy, tvorí križovatka v súčasnej podobe  prekážku v plynulej a bezpečnej jazde.

„Nový kruhový objazd bude mať vonkajší priemer 38 m a vnútorný priemer 24 m. Šírka stredového ostrovčeka bude 2 m a jazdný pruh na okruhu bude široký 6 m. Šírka pruhov na vjazde a výjazde z kruhového objazdu bude v jednotlivých vetvách od 3,5 do 4,5 m. Dve spojovacie vetvy, tzv. bypass, budú mať šírku jazdného pruhu 5,5 m. Všetky vetvy sa budú plynulo napájať na už existujúce cestné komunikácie,“ hovorí Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Do novej okružnej križovatky budú vstupovať štyri ramená s deliacim ostrovčekom: cesta I/18 od Vranova nad Topľou, cesta I/18 v smere od Michaloviec, miestna komunikácia a cesta I/74 od Humenného. Budovanie  novej križovatky si vyžiada aj prekládku inžinierskych sietí. Medzi hlavné stavebné práce patrí konštrukcia vozovky a úprava vstupujúcich ramien ciest I/18 a I/74. Vybuduje sa prstenec okružnej križovatky, nový chodník pre peších, stredové ostrovčeky, deliace pásy a zrealizuje sa nové verejné osvetlenie. V mieste priechodu pre chodcov sa vytvorí bezbariérová úprava s varovným signálnym pásom.

 „Všetkých účastníkov cestnej premávky prosíme o trpezlivosť, nakoľko stavebné práce si budú vyžadovať aj dopravné obmedzenia. O ich definitívnej podobe sa v týchto dňoch rokuje,“ dopĺňa Simona Tančáková.

Diskusia k článku