Okružná križovatka v Strážskom je hotová v rekordne krátkom čase: Otvoria ju vo štvrtok 31.augusta!

Stavebné práce na vybudovaní okružnej križovatky v meste Strážske sú ukončené a nová križovatka bude slávnostne odovzdaná do skúšobnej prevádzky dňa 31. augusta 2023. Nový kruhový objazd nahradil pôvodnú neriadenú križovatku ciest prvej triedy I/18 a 1/74 za rekordne krátky čas – 3 mesiace.  Vďaka novému okruhu spĺňa cestná komunikácia v tomto úseku technicko-prevádzkové štandardy a zabezpečí lepšiu prehľadnosť a plynulosť prejazdu vozidiel. Dielo pre Slovenskú správu ciest za 874-tisíc eur bez DPH zrealizovala spoločnosť EUROVIA SK.


Bývalá priesečne neriadená križovatka, ktorá viedla centrom mesta Strážske a prepájala významné cesty – I/18 a I/74 s miestnou komunikáciou na Mierovej ulici, už pre intenzívnu dopravnú vyťaženosť neumožňovala plynulú a bezpečnú jazdu v tomto úseku. Hlavným zámerom rekonštrukcie tejto mestskej križovatky, ktorá nebola dostatočne prehľadná a ani bezpečná, bolo zlepšiť miestnu dopravnú situáciu.

Súčasťou hlavných stavebných prác bolo – vybudovanie prstenca a konštrukcie vozovky, úprava vstupujúcich ramien ciest I/18 a I/74, nový chodník pre peších, stredový ostrovček, realizácia nového verejného osvetlenia, a tiež prekládka inžinierskych sietí. Chodci dnes môžu oceniť bezpečné prechody cez všetky ramená križovatky s bezbariérovým vstupom na vozovku, s varovným a signálnym pásom.

Nová okružná križovatka má aktuálne vonkajší priemer s rozmerom 38 m a jej vnútorný priemer je 24 m.  Stredom vedie stredový ostrovček so šírkou 2 m a jazdný pruh v tvare okruhu so šírkou 6 m. Novovybudovaným objazdom vedú štyri výjazdové pruhy, ktorých šírka v jednotlivých vetvách  dosahuje od 3,5 m do 4,5 m. Taktiež sú na ňom vybudované aj dve spojovacie vetvy so šírkou jazdného pruhu 5,5 m. Objazd je plynulo napojený na už existujúce cestné komunikácie – cestu I/18 v smere od Vranova nad Topľou, cestu I/18 od Michaloviec, na cestu miestnej komunikácie a cestu I/74 od Humenného. Nová prehľadná okružná križovatka tak svojimi vlastnosťami zabezpečí väčšiu bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a taktiež zníži negatívny dopad dopravy na životné prostredie.

Rekonštrukcia križovatky v meste Strážske bola nevyhnutná pre jej dopravné vyťaženie, ktoré úzko súvisí s celkovým dopravným prepojením cestnej komunikácie na viaceré významné celoslovenské strategické komunikácie. Aj z toho dôvodu sa spoločnosť EUROVIA SK snažila o čo najrýchlejšiu rekonštrukciu a z pôvodného plánu 12-mesačnej renovácie sa nám podarilo zrealizovať výstavbu za rekordných 6 mesiacov od  schválenia projektu dočasného dopravného značenia. Samotné stavebné práce reálne trvali len 3 mesiace a ich rýchlym vyhotovením sme výrazne skrátili dobu dočasných obchádzkových trás a eliminovali sme dopravné komplikácie, ktoré tu vznikali,“  hovorí Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Slávnostné otvorenie tejto novej a dôležitej mestskej križovatky bude významným míľnikom nielen pre motoristov, ale taktiež pre všetkých obyvateľov Strážskeho, ktorým prinesie väčší komfort, bezpečnosť a lepší život v meste.

Základné informácie:

Názov stavby: I/18 a I/74 Strážske – križovatka

Investor: Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ: EUROVIA SK

Obdobie výstavby: 03/2023 (príprava projektu dočasného dopravného značenia) 06 – 08/2023 (realizácia výstavby)

Diskusia k článku