Aerosolové zločiny proti ľudstvu sú dokázané

voda

 

Naše životy sú dnes pod totálnym útokom, ktorý nemá v dejinách ľudstva obdoby!  Článok Ukradli nám aj nebo nad nami, ukazuje rozsah totálneho útoku na zem a všetko živé. Kdekoľvek sa stretneme s umelým zásahom do životného prostredia, je namieste spýtať sa, prečo sa to robí? Prečo niekto mení vzduch, ktorý všetci dýchame? To že nikdo nikdy na túto otázku neodpovedal, je jasným dôkazom toho, že aerosolové operácie sú tajným projektom!  Projektom, ktorý nikdy nebol otvorene prerokovaný ani vysvetlený tradičnými prostriedkami, ktoré sú bežné v slobodnej a demokratickej spoločnosti. Projektom, pri  ktorom  vás nikto nikdy nebude žiadať o súhlas alebo účasť a ktorý sa bude konať bez ohľadu na váš názor.

 

Dôkazy hovoria, že fyzikálna podstata našej atmosféry sa veľmi zmenila! Z dostupných informácií vyplýva, že k vlhkosti rozptýlenej vo vzduchu, sa naviažu soli. Opakované pozorovania potvrdili zistenia, že tam kde sú vykonávané aerosolové operácie, je vo vzduchu viac vlhkosti a búrkových mrakov. Tieto soli spôsobujú zadržovanie vlhkosti prostredníctvom pevných častíc, a tým výrazne znižujú množstvo vodnej masy, ktorá dopadne na zem. Na základe pozorovania je možné urobiť jednoznačný záver. Aerosolové operácie menia úroveň vlhkosti v atmosfére ekosystémov. Preto nie je náhoda, že na niektorých miestach je stále väčšie sucho, zatiaľ čo na iných miestach voda doslova zaplavuje dediny a mestá. Veľké suchá a záplavy, sú stále bežnejšie.

 

Použité veľké množstvo pokročilých technológií, pre riadenie ekologických procesov pomocou aerosolov, sú spojené so zmenou elektrických vlastností atmosféry. Pôsobením na zemské magnetické pole je možné vyvolávať teplotnú nerovnováhu, veľké teplo alebo zimu. Búrky je tiež možné spôsobiť elektromagnetickými zmenami v atmosfére a aj tornáda je ľahké vytvoriť umelo. Prebiehajúce umelé zmeny, ovládajú množstvo zrážok a miesto kam dopadnú. Zásahy pri výmene elektrickej energie určujú, kde bude zima a kde teplo. To všetko dokazuje, že zmena a kontrola životného prostredia, je jedným z hlavných cieľov aerosolových operácií.

Všetko potvrdilo Americké letectvo, ktoré verejne oznámilo sústavu zásad pod názvom „Kontrola klímy 2020-25“! Podľa mnohých výskumníkov, boli ciele programu už čiastočne dosiahnuté. Tento stručný prehľad aerosolových zločinov proti ľudstvu ukazuje, na umelé zmeny v atmosfére a jej vonkajšom plášti, ktorý umožňuje život na tejto planéte. Starostlivý rozbor zmien v životnom prostredí, pôde, moriach a jazerách,flóre a faune a ich dopad na poľnohospodárstvo ktoré živí ľudstvo, ukazuje pochmúrny obraz skazy, ktorým platíme za svoju ľahostajnosť.

Ďalším nemenej dôležitým aerosolovým zločinom voči ľudstvu okrem zmien počasia, sú biologické operácie. V roku 1977 obdržal Americký senát správu o tom, že Ministerstvo obrany uskutočňovalo biologcké testy na občanoch, baz ich vedomia a súhlasu. Vo svojom úvodnom prejave senátor Kennedy odhalil hlavnú tému správy americkým občanom, že boli bez ich vedomia použití k vzduchovým experimentom, na príkaz vládnych úradníkov. To okrem iného vyvoláva dôležité otázky, či by v demokratickej spoločnosti, mala vláda niesť plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, keď používa neinformovaných občanov k tajným testom v mene  národnej bezpečnosti! Zdá sa, že na túto otázku, stále nebola nájdená odpoveď ani po vyše 30 rokoch, a problém zodpovednosti vlád pred verejnosťou  ešte stále nie je  vyriešený.

 

Aj keď je to šokujúce, tak na základe testov vykonávaných v minulých rokoch, bolo jednoznačne preukázaná existencia biologických zložiek v atmosfére. Agentúry pre ochranu životného prostredia po celom svete odmietajú identifikovať zaslané vzorky obsahujúce škodlivé biologické zložky. Zarážajúcim dôkazom je použitie niektorých veľmi pokročilých biologických postupov, pri výrobe a šírení týchto látok počas vojen. Metódy šírenia týchto biologických látok, zahŕňajú sušenie, zmrazenie a aerosolový rozptyl. Dôkazy o ich použití sa stále hromadia iba z osobných občianských aktivít. Chýba im akékoľvek uznanie a prijaté opatrenia, zo strany inštitúcií verejnej správy. Neexistujú žiadne možnosti verejného vypočutia k problematike aerosolových operácií a všetky orgány  i naďalej popierajú nazhromaždené dôkazy.

Čo povedať na záver k aerosolovým zločinom voči ľudstu? Len to, že pokiaľ Božské práva dané ľudstvu dýchať čistý vzduch, nebudú  povýšené nad záujmy jedného národa, alebo skupiny národov, presadzované pomocou armády a tajných agentov, tak sme sa  priblížili k dobe o ktorej ruský vedec Lomonosov  povedal,   „Ak ľudstvo  ovládne počasie, už nebude potrebovať Boha“.Ten čas  sa nezadržateľne priblížil.

S pozdravom „História sa stále mení, istá je len budúcnosť!“

Peter Balog

/http://www.michal1.sk/na-citanie/peter-balog/74-peter-balog/2841-ukradli-nam-aj-oblohu-nad-nami/

Diskusia k článku