Ukradli nám aj oblohu nad nami?

img_9437

img_9440Vedeli ste o tom, že v roku 1999, začal obrovský letecký projekt, ktorého rozsah a dopady, sú pre väčšinu z nás nepredstaviteľné? Táto operácia zahŕňa rozšírenie obrovského množstva jemných častíc v atmosfére. Následky sú katastrofálne a sú ďaleko za hranicami našej predstavivosti. Spoločný postoj štátnych orgánov neberie do úvahy základné zákony fyziky a je úplne v rozpore s dobrou logickou úvahou. Úrady po celom svete zamietli osobné svedectvá miliónov dotknutých osôb s odôvodnením,  že nie je dôvod k obavám a všetko je úplne prirodzené. Skutočnosť je však taká, že atmosféra našej planéty je umelo menená a jedným z hlavných dôvodov sa uvádza  ovplyvňovanie počasia proti globálnemu otepľovaniu.

{youtube}30g9hM0xco8{/youtube}

Keď sa niekedy pozriete na oblohu a uvidíte nad sebou letieť lietadlá vo vysokej nadmorskej výške uvidíte ako za jednými stopa rýchlo zmizne, pretože obsahuje len kondenzačné vodné pary, a za inými  uvidíte ako sa tvorí hustá  mračnová čiara, ktorá sa za nimi ťahá a pomaly rozptyľuje cez celú oblohu. Zvláštne „aerosolové stopy“ sa  stali zvláštnym fenoménom.  Aerosoly sú pevné alebo kvapalné častice v plynnej látke, ktorých vplyv na atmosféru nie je ešte plne objasnený. Vyskytujú sa hlavne v dvoch formách. Buď ako aerosolové stopy lietadiel, alebo ako koncentrácia aerosolov v atmosfére.

{youtube}exFs02ka8w0{/youtube}

Ak chcete vytvoriť mraky v atmosfére, vyžaduje to vlhkosť a čiastočky pevných látok. Podľa tohto zákona, nemôžu vzniknúť mraky na čistej a jasnej oblohe. Pre ich tvorbu je potrebná prítomnosť kúskov pevného materiálu, ktorým sa hovorí „kondenzačné častice“ /prach, sadze/ na ktorých vodná para kondenzuje. Aby sa tak stalo, musí byť veľkosť týchto častíc veľmi malá. Spravidla sa jedná o submikrónovú veľkosť. Pre porovnanie, ľudský vlas má hrúbku 60 až 100 mikrónov a  častice azbestových vlákien majú hrúbku 2 mikróny. Ďalšou nevyhnutnou podmienkou pre vznik mrakov, je určitý stupeň vlhkosti. Dnes je zistené, že požadovaná minimálna vlhkosť vzduchu je 70%. Všimnime si , že podmienky na vznik mračien, sú úplne odlišné od tých, ktoré sú potrebné pre tvorbu bežných lietadlových stôp. Je to preto, že každý z javov sa riadi odlišným fyzikálnym zákonom.

Bežné lietadlové stopy, vznikajú v čistom, studenom a suchom vzduchu. Naproti tomu vznik mrakov, vyžaduje vysokú vlhkosť vzduchu a prítomnosť častic a koncentrátov a to znamená, že má aerosolový základ. Zásadné zmeny na našej oblohe, sú priamym dôsledkom emisií aerosolov v ovzduší, ktoré vytvárajú v atmosfére úplne nové prostredia. V súčasnej dobe, veľký počet lietadiel cielene rozptyľuje aerosoly a troposfére, vo výške medzi 10 a 12 kilometrami. Tieto aerosoly, ktoré sú rozptylované po oblohe, vytvárajú hustú clonu mrakov a následkom toho sa viditeľnosť v posledných niekoľkých rokoch výrazne znížila. Podivné na tom je, že sa tieto javy vyskytujú pri veľmi malom množstve vlhkosti, ktorá je  niečo medzi 30 a 40%, miesto obvyklých 70%, typických pre tvorbu mrakov. Dnes už vieme, že to nie sú mraky. Realita je taká, že sú unikátne a umelo vytvorené čím vstupujeme do úplne nových oblastí, atmosférických a geofyzikálnych vied.

Jediný spôsob, ako je možné urobiť tieto umelé zmeny, je rozptyľovanie veľkého množstva kovových solí rozmiešaných v kvapaline. Tak veľké zmeny nemôže spôsobiť samotná vodná para, obsiahnutá v stopách za lietadlami. Štúdie ukazujú, že aerosol neobsahuje vodné pary. Tieto aerosóly sú husté a vzduch, ktorý dýchame je nimi nasýtený. Umelé zmeny v atmosfére, majú obrovský dopad na život na našej planéte.   Aerosoly a prebiehajúce operácie, sú potencionálnym nebezpečím pre všetky živé bytosti. Tieto vzdušné operácie sa vykonávajú každý deň! Vykonávajú sa bez nášho vedomia a bez našeho súhlasu, pritom majú ďalekosiahly dopad na život celej planéty, na  každého z nás i život celej našej rodiny!

ovcaSpomeňte si, aký bol svet niekedy prekrásny.  Modré nebo patrilo každému už od našho narodenia. Pre každého z nás je zdrojom radosti a je pre pre náš život dôležité. Existujú reálne dôvody, spájať modrú farbu oblohy s čistotou a priehľadnosťou vzduchu, ktorý dýchame. Nezabudnite prosím na naše úžasné nebo! Udržiavajte v sebe vzpomienky a pocity, ktoré ste mali, keď ste sledovali jeho slávu! Ale to to čo sa teraz deje s našou oblohou, môže odplaviť vzpomienky na krásne chvíle, ktoré sme zažili! Dnes je ťažké predstaviť si nebo, ktoré sme niekedy zažívali. Obzor má dnes šedobielu farbu a jedným z hlavným dôvodom tohto javu je rozptýlenie veľkého množstva jemných častíc alebo aerosolu, ktoré výrazne znižujú priehľadnosť vzduchu. Pôvod a povaha týchto aerosolov bola plne preukázaná. Ich rozptýlenie v atmosfére, zanechalo na našej planéte už svoju stopu. Známkou toho je otrávený vzduch a ďalšie následky, ktoré sú s tým spojené! Stali sme sa svedkami tragických skutočností a zmien, ktoré predpovedal už pred 2000 rokmi apoštol Ján v Zjavení 11:18, ktorý v ňom zaznamenal  postoj  Stvoriteľa neba k ničiteľom modrej oblohy slovami  „Boh zničí tých, ktorí mu ničia zem“! Nezabudnime na to, že obloha nad nami má byť  aj bude opäť blankytne modrá!

S pozdravom „História sa stále mení, istá je len budúcnosť!“
Peter Balog

Diskusia k článku