NWO nám klope na dvere!

nwo

Každá  nová zmena poriadku je sprevádzaná stratou poriadku starého. To je stará známa vec. Keď chceme zmeniť rozostavenie nábytku v dome do nového poriadku, pre nezainteresovaného pozorovateľa dom   vyzerá akoby bol hore nohami.  Rusi nazvali tento stav „perestrojka“. Svet pred našimi očami je v tom istom stave prestavby. Rúca sa starý svet akoby dominovým efektom a niekto v pozadí plánuje nový svetový poriadok. Ten niekto v pozadí, nazvime ho „hlavný protektor“, kontroluje a riadi svetové udalosti  s konečným cieľom nastolenia svetovej vlády.

Keďže je to tajný plán, aby nevzbudil pozornosť môže k zmene používať len existujúce osoby, inštitúcie a organizácie, ktoré za tým účelom založil a postavil na scénu svetových udalostí. Preto si vypočujme len niektoré hlasy tých, ktorí dostali plán prestavby sveta do rúk ako noty jedno svetovej vlády. Nazvime túto ich „kantátu“, dejiny nového svetového poriadku.

Hoci plán ako noty  NWO existujú viac ako 200 rokov, termín „Nový svetový poriadok“ po prvý krát otvorene použil Adolf Hitler keď povedal“ Národný socializmus uskutoční svoju vlastnú revolúciu pre nastolenie „nového svetového poriadku“. Richard Gartner, štátny sekretár amerických prezidentov Kenedyho a Johnsona, v apríli roku 1974 do časopisu Rady pre zahraničné vzťahy /CFR/ Foreign Affairs ako člen Trilaterálnej komisie  napísal: „ Dom svetového poriadku“ sa musí postaviť od základu a nie od strechy. Bude vyzerať ako veľký bzučiaci úľ… podkopávaním národnej suverenity, kúsok po kúsku, sa dosiahne omnoho viac než staromódnym frontálnym útokom.“ Profesor z Hardwardu, Stanley Hoffman vo svojej knižke Primacy or World Order napísal: „To čo nastane, bude postupné prispôsobovanie sociálneho, ekonomického a politického systému Spojených štátov kategorickým požiadavkám Svetového poriadku.“

Georg Busch, muž ktorý postavil NWO do žiaru reflektorov a urobil viac než ktokoľvek iný pre jeho prijatie, vo februári 1990 v San Franciscu povedal: „Politická mapa sa v tomto storočí zmenila. A s každým príchodom nového tyrana, vypuknutím alebo koncom krvavej globálnej vojny sme sa priblížili k Novému svetovému poriadku.“ V roku 1991 David Rockefeller v prejave Trilaterálnej komisie povedal: „Sme vďační Washington Postu, novinám New York Times a iným výborným publikáciám, ktorých riaditelia chodili na naše stretnutia a zachovali diskrétnosť po viac ako 40 rokov. Bolo  by to nemožné, aby sme vyvinuli náš plán pre svet, keby sme boli pod dohľadom médií počas tých rokov. Svet je však dnes  sofistikovanejší a lepšie pripravený na svetovládu. Celosvetová nadvláda inteligencie a svetových bankárov je určite lepšia ako samostatné rozhodovanie každého národa praktizované v minulých storočiach.“

Krásny nový svet papierových peňazí, existencia nových medzinárodných menových systémov MMF, Svetovej banky, vznik európskeho menového systému, vznik Európskej centrálnej banky /ECB/, vznik politickej Európskej únie a eura, inflácia v USA a pyramídové hry na burzách, hypotekárne úverové bubliny, to všetko priviedli svet k vzniku finančnej, ekonomickej, politickej a morálnej krízy hodnôt. Čoraz častejšie počujeme slovné harašenie a vyhrážanie sa 3. svetovou vojnou, ktorá by vznikla po napadnutí Iránu. Európa vzhľadom na ťažkopádnosť myslenia a rozšíreného oportunizmu zvlášť vo východnej časti ignoruje nebezpečenstvá, lebo len nedávno vyšla z totality, aby sa vplyvom ilúzií znovu ocitla v ešte rafinovanejšej poslednej totalite.  

Profesor Zbigniew Brzezinski v jednej zo svojich štúdií napísal: „Plány vlády pre budúcnosť Ameriky sú priamo spojené s vplyvom technológie a obsahujú postupné budovanie viac kontrolovanej a riadenej spoločnosti. Takáto spoločnosť by bola ovládaná elitou nebrzdenou obmedzeniami tradičných hodnôt. Táto elita by neváhala dosiahnuť svoje politické ciele použitím poslednej modernej techniky na ovplyvňovanie verejnej mienky a udržovanie spoločnosti pod prísnym dozorom  a kontrolou.“

V knihe českého spisovateľa Martina Herzána – Totalitná svetovláda, autor neuvádza žiadne mená organizácií, ktoré sa snažia o svetovládu a manipuláciu ľudstva. Napriek tomu si pozorný čitateľ vie dosadiť osoby a obsadenia najkrutejšej hry „hlavného protektora“ a ním manipulovaných elít, ktorú hrajú vabank s ľudstvom. A aj pre tých, ktorí boli zvyknutí len na to, čo bolo napísané v Biblii o tom čo sa stane v „posledných dňoch“, je skutočne ťažké predstaviť si konečné naplnenie jej proroctiev. Teraz sa stali  nepopierateľným faktom. Nič netušiaci svet  je vedený  k vyplneniu  proroctiev z doby vzdialenej temer 2000 rokov. NWO nám klope na dvere!  

S pozdravom „História sa stále mení, istá je len budúcnosť!“
Peter  Balog

Diskusia k článku