Zmenený otvárací čas na cintorínoch

kvet

V súvislosti s blížiacim sa dňom Pamiatky zosnulých resp. v dušičkovom čase, budú upravené otváracie a zatváracie hodiny cintorínov takto: od 7.30 do 21.00 hod. Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce majú v správe celkovo päť cintorínov – na Kollárovej ulici, Močarianskej ulici, Topolianskej ulici, Kapušianskej ulici a nový cintorín na Bielej hore.

Zmenený otvárací čas bude zavedený až do konca tzv. dušičkovej oktávy do 8.11.2018.

Pozostalí majú na cintoríne na Kollárovej ulici zabezpečenú vodu v priestoroch domu smútku, ale aj v nových vodných studniach na troch miestach cintorína. Zároveň Mesto zrealizovalo v týchto dňoch úpravu hlavných chodníkov na cintoríne na Kollárovej ulici novým asfaltovým povrchom. V tieto dni budú zamestnanci, tak ako po iné roky, občanom  plne k dispozícii, a to v dňoch sviatočných ako aj v dňoch pracovného voľna. Rovnako výkon správy technických služieb zameraný na odvoz odpadu bude zabezpečený tak, aby nedošlo k preplneniu smetných nádob čo znamená, že nádoby sú vyprázdňované denne.

Zvýšenú pozornosť bude miestam posledného odpočinku venovať aj mestská polícia, keď v čase od piatka t.j. 26.10. do 4.11. 2018 bude výkon služby zvýšený pri všetkých cintorínoch. V dňoch 1.11 a 2.11. budú vyčlenené dve dvojčlenné hliadky, pešia a motorizovaná, ktoré budú operovať medzi všetkými cintorínmi. Pešia hliadka sa bude venovať výlučne cintorínu a okoliu na Kollárovej ulici. Motorizovaná hliadka bude pravidelne obchádzať cintoríny v Močaranoch, Topoľanoch a na Kapušanskej ulici.

A ešte jedno upozornenie pre vodičov: v čase od 26.10 do 4.11. 2017 je povolené parkovanie aj na Špitálskej ulici, v blízkosti novej brány na cintorín, v mieste kde je umiestnený heliport.

Na tento čas bolo zabezpečené dočasné premiestnenie pristávacej plochy do Parku študentov.

Diskusia k článku