Prieskum spokojnosti cestujúcich prináša spoločnosti ARRIVA dôležitú spätnú väzbu

Cestujúci, ktorí využívajú služby spoločností ARRIVA na Slovensku, mohli od 2. januára do 30. apríla vyjadriť svoj názor na kvalitu poskytovaných služieb. Do prieskumu spokojnosti sa v rámci Slovenska zapojilo spolu vyše 7 000 respondentov. Okrem vyjadrenia svojho názoru sa tiež mohli zapojiť do súťaže o smartfóny Samsung.

Názor cestujúcich na ich skúsenosti s našimi službami je pre nás veľmi dôležitý. Vďaka spätnej väzbe, ktorú sme prostredníctvom dotazníkov získali, môžeme služby ďalej zlepšovať. Zo zozbieraných dát sme zistili, že cestujúci sú najspokojnejší s dostupnosťou informácií o spojoch a čistotou v autobusoch. Naopak, vybavenosť všetkých vozidiel Wi-Fi pripojením i frekvencia odchodov autobusových spojov sú oblasti, v ktorých cestujúci vidia priestor na nápravu. Tieto nedostatky si uvedomujeme a na ich riešení budeme pracovať s objednávateľmi verejnej dopravy – mestami a samosprávnymi krajmi. V súčasnosti už všetky novozaradené autobusy disponujú Wi-Fi pripojením a počet autobusových spojov aktívne komunikujeme s našimi objednávateľmi. Postupne ich prispôsobujeme potrebám cestujúcich. Príkladom je pilotný projekt Dopravy na zavolanie v Košickom a Trnavskom samosprávnom kraji, vďaka ktorému zabezpečujeme dopravnú obslužnosť aj odľahlejších oblastí. Zároveň by som chcela pochváliť našich vodičov, ktorých správanie a komunikáciu hodnotili respondenti pozitívne,“ hovorí Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku.

prieskume spokojnosti, ktorý obsahoval desať otázok, mali cestujúci ARRIVA Michalovce možnosť posudzovať kvalitu vozového parku, dostupnosť informácií, dodržiavanie odchodov a príchodov autobusov, frekvenciu spojov, čistotu a poriadok v autobusoch či komunikáciu a správanie vodičov.

 

 

 

Takmer polovica opýtaných využíva dopravu na dennej alebo takmer na dennej báze.

Zistili sme aj, že zhruba tri štvrtiny respondentov používajú dopravnú čipovú kartu, čo vnímame ako pozitívny výsledok, keďže jej implementácia do dopravy bola jedným z našich cieľov. Najmä v súčasnom období predstavuje najbezpečnejší a zároveň cenovo najvýhodnejší spôsob úhrady cestovného. Teší nás, že viac ako polovica cestujúcich zapojených do prieskumu pozoruje zlepšenie poskytovaných služieb v porovnaní s predchádzajúcim rokom,“ dodáva P. Helecz.

Celkovú spokojnosť s úrovňou poskytovaných služieb spoločnosťou ARRIVA Michalovce hodnotili cestujúci na stupnici od 1 do 5, kde 5 znamená úplnú spokojnosť. Priemerná úroveň spokojnosti z vyhodnotených dotazníkov pri hodnotení kvalitatívnych ukazovateľov je 3,8, pričom najlepšie hodnotenou službou je dostupnosť informácií o spojoch a tarifách a čistota v autobusoch.

ARRIVA počas štyroch mesiacov, v ktorých realizovala prieskum, okrem vyhodnotenia výsledkov tiež rozdala 20 smartfónov.

Informovanosť cestujúcich ARRIVA Michalovce zabezpečuje prostredníctvom webovej stránky i prostredníctvom linky zákazníckej podpory na čísle +421 915 733 733, a to každý deň vrátane víkendov a sviatkov od 8.00 do 20.00. Cestujúci majú tiež možnosť dostávať aktuálne informácie priamo do svojich e-mailových schránok. Stačí, ak sa prihlásia na odber noviniek pomocou formuláru na internetovej stránke.

Názory a skúsenosti cestujúcich z Michaloviec a jednotlivých regiónov predstavujú pre spoločnosti ARRIVA spätnú väzbu, na základe ktorej môže naďalej skvalitňovať a rozvíjať svoje služby, a prispieť tak k modernej a spoľahlivej verejnej osobnej doprave. Spokojní cestujúci vo verejnej doprave sú predpokladom pre zníženie počtu áut v uliciach a menšiu záťaž na životné prostredie.

Diskusia k článku